najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 2016 (25. 5. 2018)


Računsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2016.

O pravilnosti poslovanja v letu 2016 je zavodu izreklo mnenje s pridržkom, saj je bila pokojnina v posameznih primerih nepravilno odmerjena in izplačana, ker zavod v matični evidenci zavarovancev in v upokojitvenem postopku ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo na odmero pokojnine. Nepopolni so bili tudi podatki v evidenci uživalcev pravic. Pri nabavi blaga v znesku 31.566 evrov je zavod ravnal v nasprotju s predpisi in notranjimi akti o javnem naročanju. Zavod tudi ni poskrbel za pravno urejenost nepremičnega premoženja, v dveh primerih pa je preplačal nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skupnem znesku 1.470 evrov. Odzivnega poročila računsko sodišče ni zahtevalo, ker je zavod nepravilnosti odpravil med revizijo.