najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost in učinkovitost poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (28. 12. 2017)


Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je nepravilno načrtovala odhodke po namenih, zaposlenim in direktorju neupravičeno izplačala za 7.031 evrov nagrad za delo v nadzornih skupinah in direktorju 14.296 evrov preveč bruto plače ter nabavila za 126.996 evrov storitev v nasprotju s predpisi o javnem naročanju. Pri razdeljevanju sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam je bila fundacija delno učinkovita. Fundacija ni zagotovila enakopravne obravnave organizacij glede dostopa do sredstev fundacije, saj v svojih aktih ni razčlenila in natančneje opredelila nekaterih elementov oziroma kriterijev posameznih meril za ocenjevanje programov, delovanja in naložb, vključno z natančno določitvijo ustreznih dokazil in podatkov. Sistem dodeljevanja dodatnih sredstev v primeru povečanja razpoložljivih sredstev ni bil natančno določen, za najmanj 116.287 evrov sredstev je razporedila za druge namene ter ni vzpostavila učinkovitega sistema nadzora nad porabo razdeljenih sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Računsko sodišče je od fundacije zahtevalo predložitev odzivnega poročila.
Naslovnica poročila