najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Zaposleni in avtorski honorarji (9. 3. 2010)


Prejeli smo vaš elektronski dopis z dne 15. 1. 2010, v katerem nas prosite za nasvet "kako na zakonit način zadovoljivo nagraditi delavce zavoda za izvedeno avtorsko delo". Kot navajate, zavod izvaja nekatere dejavnosti, pri katerih sodelujejo tako zunanji izvajalci kot zaposleni, pri tem pa slednji za dela, ki ne sodijo med njihove redne delovne naloge, niso ustrezno nagrajeni. Posebej izpostavljate izdelavo biografskega leksikona, ki s pisanjem gesel predstavlja zahtevno strokovno delo, ki ga opisi del in nalog zaposlenih v zavodu ne predvidevajo. Možnosti plačila povečanega obsega dela v okviru veljavnih plačnih predpisov, so po vaših navedbah, izčrpane.

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) v 4. členu opredeljuje delovno razmerje kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Če v določenem razmerju obstajajo navedeni elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon (11. člen ZDR). Obstoj elementov delovnega razmerja v zvezi z določbo drugega odstavka 11. člena ZDR je treba presojati na podlagi dejanske organiziranosti delovnega procesa v zavodu. Zakon o javnih uslužbencih1 v 21. členu določa, da mora imeti vsaka oseba javnega prava akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog; pri vsakem delovnem mestu se v sistemizaciji določijo najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta. Opisi nalog za posamezna delovna mesta v aktu o sistemizaciji so zato najprimernejše sodilo pri odločanju, ali lahko javni zavod za opravljanje določenih storitev sklene z zaposlenim pogodbo civilnega prava. Takšno sodilo je upoštevalo tudi računsko sodišče v do sedaj opravljenih revizijah. Pri tem je kot nepravilnost obravnavalo primere, ko so javni zavodi z zaposlenimi sklepali pogodbe civilnega prava kljub temu, da so dela po vsebini ustrezala opisom del in nalog na sistemiziranih delovnih mestih.

1 - Uradni list RS, št. 63/07 UPB-3, 65/08.
Znanje