najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Sklepanje poravnav (21. 11. 2007)


Številka: 1415-1/2007-58
Datum: 21. 11. 2007


Zadeva: Sklepanje poravnav


Prejeli smo vaše pismo, iz katerega izhaja, da želite mnenje računskega sodišča o možnosti uveljavljanja vašega zahtevka zoper mestno občino kot subsidiarno odgovorno za obveznosti mestne četrti, o zastaranju terjatev in o možnosti poravnave.

Menimo, da občina lahko sklene poravnavo, kot je opredeljena v 1050. in 1051. členu Obligacijskega zakonika, čeprav v Zakonu o javnih financah, niti v drugih javnofinančnih predpisih to vprašanje ni posebej urejeno. Mora pa upoštevati tudi 1052. člen OZ, ki določa, da je za sklenitev pogodbe o poravnavi potrebna sposobnost razpolaganja s pravico, ki je predmet poravnave. Zato mora občina, kadar je v vlogi upnika in gre pri poravnavi za odlog plačila ali odpust oz. odpis dolga, upoštevati določila 77. člena Zakona o javnih financah in Navodilo o načinu zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolžnika do države oziroma občine (Uradni list RS, št. 99/01).

Po našem mnenju je treba kot temeljno merilo pri odločitvi za sklenitev poravnave upoštevati načelo gospodarnosti, torej oceniti možnosti uspešne izterjave, stroške, trajanje morebitnih sodnih postopkov, pridobiti mnenje strokovnjaka itd. Koristno bi bilo, da zaradi zagotovitve transparentnosti poslovanja te ugotovitve tudi pisno dokumentirate.

Računsko sodišče v dosedanji praksi ni štelo, da je sama sklenitev poravnave v nasprotju z Zakonom o javnih financah, o vprašanju gospodarnosti sklenjenih poravnav pa se še ni izreklo.
Znanje