najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Vprašanja v zvezi z delnim povračilom stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve po Zakonu o volilni in referendumski kampanji (19. 11. 2014)


Številka: 331-2/2014/89
Datum: 19. 11. 2014


Zadeva: Vprašanja v zvezi z delnim povračilom stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve po Zakonu o volilni in referendumski kampanji


Prejeli smo vaše vprašanje v katerem prosite Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) za mnenje v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji 1(v nadaljevanju: ZVRK). Tako sprašujete na kateri račun imajo upravičenci do delnega povračila stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve pravico prejeti nakazilo glede na to, da so po zaprtju posebnega računa dolžni podati poročilo, ki se glede na sprejeti sklep občinskega sveta obravnava tudi na seji in se nakazilo izvede po tej obravnavi?

Iz 28. člena ZVRK izhaja, da lokalna skupnost povrne delno povračilo stroškov volilne kampanje organizatorju volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator). Delno povračilo iz proračuna se povrne organizatorju na njegov transakcijski račun, saj je potrebno posebni transakcijski račun za volilno kampanjo zapreti preden se odda poročilo o financiranju volilne kampanje2, delno povračilo pa se izvrši na podlagi navedenega poročila3.

--------------------
1- Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, 98/13.
2 - Skladno s prvim odstavkom 16. člena ZVRK mora organizator volilne kampanje zapreti posebni račun za volilno kampanjo najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja.
3 - Po prvem odstavku 19. člena ZVRK mora organizator za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti ali referenduma v lokalni skupnosti v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Znanje