najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Delo starejših delavcev (24. 11. 2006)


Številka: 1413-1/2006-20
Datum: 24. 11. 2006


Zadeva: Delo starejših delavcev


Prejeli smo vaš dopis v katerem prosite za stališče v zvezi z vključevanjem delno upokojenih delavcev, ki so pri vas zaposleni za krajši delovni čas, v oblike dela preko polnega delovnega časa, to je v nadurno delo in dežurstvo. Navajate, da so se, zaradi kadrovske problematike na področju anesteziologije, delno upokojeni delavci pripravljeni vključiti v delo preko pogodbeno dogovorjenega krajšega delovnega časa.

Zakon o delovnih razmerjih1 (v nadaljevanju: ZDR) v 202. členu določa, da starejši delavec2 lahko sklene delovno razmerje oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če se delno upokoji. Delno upokojitev oziroma pravico do delne pokojnine ureja 58. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju3. Zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, lahko pridobi pravico do delne pokojnine, če je v delovnem razmerju z največ polovico polnega delovnega časa. V 203. členu ZDR pa je določeno, da delodajalec starejšemu delavcu brez njegovega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Glede na to je jasno, da ZDR za delno upokojene delavce oblik dela nad polnim delovnim časom ne prepoveduje, v smislu varstva starejših delavcev pa lahko delodajalec zanje uvede takšno obliko dela le, če se delno upokojeni delavci s tem strinjajo. Tudi v drugih predpisih ni najti podlage za omejitev dela delno upokojenih delavcev po 202. členu ZDR. Opozoriti pa velja, da mora delodajalec tudi v teh primerih upoštevati omejitve pri uvedbi dela preko polnega delovnega časa, ki jih določa prvi odstavek 143. člena ZDR.
1: Uradni list RS, št. 42/02.
2. Starejši delavec je opredeljen v 201. členu ZDR – gre za delavca, starejšega od 55 let.
3: Uradni list RS, št. 109/06 (UPB4).

Znanje