najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Vzpostavitev enotnega transfuzijskega informacijskega sistema (7. 7. 2017)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju: zavod) pri pridobitvi novega enotnega transfuzijskega informacijskega sistema in uspešnosti zavoda pri izvajanju projekta njegove vzpostavitve v obdobju od 1. 1. 2009 do vključno 30. 4. 2016.

Računsko sodišče meni, da je bil zavod učinkovit pri pridobivanju novega enotnega transfuzijskega informacijskega sistema, torej pri opredelitvi svojih funkcionalnih in tehničnih zahtev, pri izvedbi postopkov javnega naročanja in pri pripravi in sklenitvi pogodbe, s katero je v veliki meri zaščitil svoje interese. Vendar pa računsko sodišče meni, da zavod ni bil uspešen pri izvajanju projekta vzpostavitve novega enotnega transfuzijskega informacijskega sistema.V prvi fazi izvajanja projekta je zavod izvedel primerjavo v javnem naročilu opredeljenih funkcionalnih in tehničnih zahtev in dejanskih funkcionalnosti izbrane informacijske rešitve ter že takrat ugotovil, da izbrana rešitev ne ustreza številčno majhnemu, a pomembnemu delu zahtev javnega naročila, kar pa pri izvedbi postopkov javnega naročanja iz izbrane ponudbe ni bilo vnaprej razvidno. Izbrana informacijska rešitev zlasti ni ustrezno podpirala za zavod pomembnega področja dela laboratorijev. Zavod je skušal s ponudnikom izbrane informacijske rešitve na več načinov rešiti vsebinska razhajanja, vendar ob zaključku obdobja, na katero se nanaša revizija, način vzpostavitve informacijske podpore področju laboratorijskega dela zavoda še ni bil rešen.

Zavod je pri izvajanju projekta uporabljal nekatere dobre prakse projektnega vodenja, vendar pri tem ni bil dosleden. Poleg tega v delu obdobja, na katero se nanaša revizija, nekateri pomembni deležniki področja preskrbe s krvjo v Republiki Sloveniji v projektu niso sodelovali. Ob zaključku obdobja, na katero se naša revizija, zavod ni imel formalno opredeljenih temeljnih vidikov prihodnjega izvajanja novega enotnega transfuzijskega informacijskega sistema, med drugim jasnega dogovora o uvedbi informacijskega sistema v organizacije drugih deležnikov s področja preskrbe s krvjo.

Zavod je imel po oceni računskega sodišča celovit pregled nad porabo sredstev v okviru projekta. Do zaključka obdobja, na katero se nanaša revizija, je izbranemu ponudniku plačal manj kot 8 odstotkov celotne pogodbene vrednosti projekta, plačila pa so se nanašala le na dejansko opravljene storitve.

Projekt je ob zaključku obdobja, na katero se nanaša revizija, že več let zamujal, zavod pa tedaj še ni imel potrjene in posodobljene časovnice za njegovo dokončanje. V aprilu 2017 je sprejel posodobljen načrt za dokončanje projekta prenove, zato računsko sodišče od zavoda ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, podalo pa je več priporočil za izboljšanje poslovanja.

Povezava do revizijskega poročila
Novice

Arhiv novic

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December