najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za zdravjeKratica: MZ
Naslov: Štefanova 5, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mz.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti revidirancev pri izvajanju ukrepov in nalog v zvezi z obvladovanjem prekomerne telesne mase in debelosti otrok (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
11. 9. 2018

 • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

Izrek mnenja o smotrnosti obravnave problematike raka prostate. (Sklep izdan: 23. 3. 2017)
30. 3. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o učinkovitosti učinkovitosti ministrstva pri upravljanju področja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji; predvsem organizacijski in kadrovski urejenosti. (Sklep izdan: 16. 10. 2015)
13. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o uspešnosti izvajanja projekta eZdravje. (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
22. 12. 2017

Izrek mnenja o uspešnosti revidirancev pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva. V okviru tega cilja bo preverjena tudi ustreznost načrtovanja sistema dolgotrajne oskrbe. (Sklep izdan: 26. 10. 2017)
7. 11. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti načrtovanja razvojnih projektov izgradnje urgentnih centrov pri Ministrstvu za zdravje v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 4. 10. 2017)
20. 10. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 3. 2017)
13. 3. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017

Izrek mnenja o:
 • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
 • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja z drago medicinsko opremo. (Sklep izdan: 22. 6. 2012)
21. 6. 2016

 • izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke v letu 2011 in 2012,
 • izrek mnenja o smortnost poslovanja Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2013 ter
 • izrek mnenja o smortnost poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje v delu, ki se nanaša na delo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2013.
(Sklep izdan: 19. 7. 2013)
9. 6. 2016

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov (Sklep izdan: 23. 7. 2013)
15. 9. 2015

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2013. (Sklep izdan: 19. 12. 2013)
30. 12. 2014

Izrek mnenja o uspešnosti izvajanja projekta eZdravje. (Sklep izdan: 23. 5. 2012)
7. 5. 2014

Cilja revizije sta:
 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2012.
(Sklep izdan: 12. 12. 2012)
19. 3. 2014

Cilja revizije sta:
 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2011.
(Sklep izdan: 6. 12. 2011)
13. 6. 2013

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema delovanja EU skladov v Republiki Sloveniji in smotrnosti poslovanja. (Sklep izdan: 21. 10. 2011)
26. 9. 2012

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja s pogodbami. (Sklep izdan: 6. 5. 2010)
11. 9. 2012

Oceniti uspešnost uveljavljanja načel ciljno usmerjenega proračunskega procesa ministrstva pri izvajanju nalog nadzora sistema zdravstva v letih 2008 in 2009, z osredotočenjem na podprogram 17012701 - Urejanje in nadzor sistema zdravstva za proračunski leti 2008 in 2009. (Sklep izdan: 1. 4. 2010)
23. 5. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti porabe sredstev Kohezijskega sklada za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju. (Sklep izdan: 3. 6. 2010)
28. 12. 2011

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
14. 12. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti stroškov kontrol, vzpostavljenih za evropska sredstva. (Sklep izdan: 17. 6. 2009)
28. 4. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Odgovoriti na vprašanje kako se Slovenija sooča s problematiko rakavih obolenj. (Sklep izdan: 14. 2. 2008)
6. 10. 2009

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti podeljevanja koncesij v zdravstvu. (Sklep izdan: 26. 1. 2007)
7. 5. 2009

Cilj revizije je preveriti urejenost področja zdravil v Sloveniji. (Sklep izdan: 27. 2. 2008)
18. 2. 2009

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja ministrstva v zvezi z zagotavljanjem javnega interesa s podeljevanjem statusa društva v javnem interesu v letih 2002 do 2007 (Sklep izdan: 14. 2. 2008)
29. 12. 2008

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti podeljevanja koncesij v zdravstvu. (Sklep izdan: 26. 1. 2007)
23. 12. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Preveriti način upravljanja z medicinsko opremo – primer operacijskih miz. (Sklep izdan: 28. 7. 2006)
29. 11. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Revizija izkazov državnega proračuna za leto 2003, s pripadajočimi obrazložitvami, ter pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2003. (Sklep izdan: 22. 3. 2004)
29. 9. 2004

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002

Preskusiti ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000 in ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 29. 3. 2001)
3. 12. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Revizijski vprašanji sta bili: Ali je ministrstvo pravilno in popolno izkazalo izdatke za leto 1999 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 26. 5. 2000)
10. 11. 2000

Preveriti pravilnost porabe javnih sredstev in izvajanja postopkov javnega naročanja (Sklep izdan: 8. 7. 1999)
14. 7. 2000

Preveriti pravilnost porabe javnih sredstev in izvajanja postopkov javnega naročanja. (Sklep izdan: 7. 7. 1999)
13. 7. 2000

Preveriti pravilnost porabe javnih sredstev in izvajanja postopkov javnega naročanja. (Sklep izdan: 28. 1. 2000)
9. 6. 2000

Preveritev usklajenosti porabe sredstev proračunske postavke 7084 z zakoni in podzakonskimi predpisi ter ocena upravičenosti porabe sredstev v dogovorjeni višini.. (Sklep izdan: 17. 9. 1997)
8. 12. 1999

Pregled izgradnje operacijskega bloka in centralne enote za intenzivno medicino v SBC (Sklep izdan: 23. 7. 1996)
26. 3. 1997

Pregled računovodskega sistema in delovanja notranjih kontrol. (Sklep izdan: 13. 5. 1996)
20. 12. 1996

Selektivna revizija v letu 1995 za: izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil; izplačila pogodb o delu; izplačila avtorskih pogodb; izplačila na podlagi potnih nalogov in izplačila preko študentskih servisov. (Sklep izdan: 23. 8. 1995)
5. 12. 1995
Generična slika - Revidiranec