najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Določitev izvedenca v upravnem postopku (28. 11. 2007)


Številka: 1403-1/2007-2
Datum: 28. 11. 2007

Zadeva: Določitev izvedenca v upravnem postopku


Dne 28. 11. 2007 smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z vprašanjem, ali je potrebno z izvedenci v upravnem postopku, začetem po uradni dolžnosti, sklepati avtorske pogodbe. Po vašem mnenju je imenovanje izvedencev v upravnih postopkih natančno določeno v Zakonu o splošnem upravnem postopku1 (v nadaljevanju: ZUP), in Pravilniku o stroških v upravnem postopku2, stroški za plačilo izvedenca pa po določilih ZUP predstavljajo stroške upravnega postopka, ki se izplačajo po izdanih sklepih v samem postopku zato v navedenih primerih z izbranimi izvedenci ni potrebno še posebej sklepati avtorskih pogodb in za sklepanje civilnega pogodbenega razmerja z izvedenci v upravnem postopku ni podlage.

Z vašim stališčem se strinjamo in dodajamo, da je po našem mnenju izvedensko delo - čeprav Zakon o avtorski in sorodnih pravicah3 (v nadaljevanju ZASP) v 12. točki 2. odstavka 5. člena opredeljuje izvedensko mnenje kot avtorsko delo - v primerih, na katere se nanaša vaše vprašanje, vendarle specifične narave. V ZUP je namreč postopkovno podrobno urejeno, upravni organ pa ga mora vsebinsko natančno opredeliti v ustreznem posamičnem upravnem aktu, zaradi česar je dejansko izključena pogodbena svoboda strank. Prav tako pa izvedensko mnenje ne uživa varstva avtorskih pravic, kot jih ureja ZASP, kar zadeva njegovo uporabo v upravnem postopku.

Sklep oz. odločba o stroških je ustrezna podlaga za izplačilo tudi po Zakonu o javnih financah4 , saj predstavlja verodostojno listino, na podlagi katere se lahko v skladu z določbo prvega odstavka 54. člena opravi izplačilo iz proračuna. Tudi 141. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna5, ki podrobneje določa podlage za prevzemanje obveznosti iz 50. člena ZJF, posebej navaja upravne odločbe.

Pri tem mnenju izhajamo iz že podanega mnenja računskega sodišča, ki se je nanašalo na izvedence v sodnih postopkih.

1: Uradni list RS, št. 24/06, ZUP-UPB2
2. Uradni list RS, št. 86/05, pravilnik
3: Uradni list RS, št. 16/07, ZASP-UPB3
4: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, ZJF
5: Uradni list RS, št. 50/07

Znanje