najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za šolstvo in športKratica: MŠŠ
Naslov: Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mss.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Podati oceno o uspešnosti in učinkovitosti priprav za izvedbo 26. Zimske univerzijade Maribor 2013 (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
8. 12. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Preveritev sistema priznanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin po Zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in Uradni list RS, št. 14/90) (Sklep izdan: 29. 6. 2009)
2. 9. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti stroškov kontrol, vzpostavljenih za evropska sredstva. (Sklep izdan: 17. 6. 2009)
28. 4. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Cilj revizije je preveriti učinkovitost delovanja IS za vodenje evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov, v delu, ki se nanaša na podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno-izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo (vrtcih). V okviru navedenega preveriti skladnost delovanja splošnih kontrol v informacijskem sistemu s sodili zakonitosti in učinkovitosti, kot so podana v zakonih, standardih, smernicah in dobri praksi delovanja IS. (Sklep izdan: 28. 10. 2009)
11. 2. 2011

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti ukrepov in aktivnosti za izboljšanje dostopnosti predšolske vzgoje, h katerim je ministrstvo pristopilo po izdaji Revizijskega poročila o zagotavljanju predšolske vzgoje v letih od 2003 do 2006 z dne 14. 2. 2007. (Sklep izdan: 23. 12. 2009)
14. 12. 2010

Izrek mnenja smotrnosti poslovanja pri zagotavljanju toplega obroka za dijake. (Sklep izdan: 4. 6. 2009)
19. 5. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti sodnih in izvensodnih poravnav Republike Slovenije. (Sklep izdan: 10. 1. 2008)
21. 5. 2009

Izrek mnenja o uspešnosti pri postavitvi pogojev za doseganje rezultatov in ciljev Evropskega socialnega sklada na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja. (Sklep izdan: 9. 1. 2008)
21. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Izrek mnenja o uspešnosti doseganja ciljev športne infrastrukture podprte v okviru EPD - na primeru obnove Hotela Astoria Bled. (Sklep izdan: 30. 7. 2007)
13. 6. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Ocena zadovoljstva predšolskih otrok in njihovih staršev glede storitev predšolske vzgoje ter ugotovitev glavnih tveganj, ki bodo lahko služila za morebitne nadaljnje, bolj poglobljene revizije. (Sklep izdan: 20. 6. 2006)
10. 7. 2007

V okviru vprašanja revizije, kdo in kako uresničuje javni interes na področju športa, smo iskali odgovore na naslednji ključni vprašanji: Ali sistem upravljanja, kot je opredeljen v nacionalnem programu, omogoča uresničevanje ciljev na področju športa? in Ali so bili cilji nacionalnega programa na posameznih področjih športa doseženi? (Sklep izdan: 17. 10. 2005)
26. 6. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Revidirali smo pravilnost poslovanja v letu 1999. Revizijski vprašanji sta bili: ali je ministrstvo pravilno in popolno izkazalo odhodke za leto 1999 ter ali je ministrstvo izvrševalo sprejeti proračun za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 31. 5. 2000)
14. 11. 2000

Revizija dodeljevanja proračunskih sredstev za izvajanje visokošolskih izobraževalnih programov v letu 1996. (Sklep izdan: 13. 9. 1996)
5. 10. 1999

Ugotavljanje primernosti računovodskega sistema in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol. (Sklep izdan: 26. 4. 1996)
20. 11. 1995

Nadzor na Ministrstvu za šolstvo in šport (Sklep izdan: 12. 9. 1995)
12. 9. 1995
Generična slika - Revidiranec