najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Gorenja vas - Poljane (7. 8. 2018)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, in ji izreklo mnenje s pridržkom.

V kadrovskem načrtu niso prikazani vsi zahtevani podatki, obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2015 niso popolne, poleg tega je občina prevzela več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev.

Javnemu uslužbencu je odredila stalno pripravljenost, ne da bi za to imela podlago v javnofinančnih predpisih.

Družbi Smučarsko turistični center Stari vrh, d. o. o. je dodelila in izplačala sredstva v znesku 60.000 evrov, ne da bi bili za izplačilo izpolnjeni pogoji, in brez podlage v javnofinančnih predpisih prevzela obveznosti oziroma pogojne obveznosti za zagotovitev denarnih sredstev tej družbi v skupnem znesku 780.000 evrov.

Petim nepridobitnim organizacijam je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis; od tega je šestim nepridobitnim organizacijam dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev.

Ni zagotovila popolnega in pravočasnega pobiranja prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanja teh prejemkov v proračun, pri oddaji poslovnih prostorov v najem ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi.

Postopka prodaje nepremičnega premoženja ni izvedla po eni od predpisanih metod, poleg tega je prevzela in plačala obveznosti, ki še niso nastale, pobot obveznosti pa je izvedla, na da bi bili za to izpolnjeni pogoji.

Računsko sodišče je Občini Gorenja vas - Poljane podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava na revizijsko poročilo
Naslovnica poročila