najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Družba za avtoceste v Republiki SlovenijiKratica: DARS d.d.
Naslov: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
URL: http://www.dars.si/

Tip: Drugi uporabniki javnih sredstev
Podtip: Drugi prejemniki javnih sredstev
Regija: Savinjska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o učinkovitosti izvajanja nabav v letih 2014 do 2017 (Sklep izdan: 7. 12. 2017)
18. 12. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti uvedbe elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 14. 11. 2017)
27. 11. 2017

Izrek mnenja o gospodarnosti poslovanja Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji pri dogovoru in izplačilu odškodnine Mirku Kovačiču, Grm 12, 8210 Trebnje in dogovoru o gradnji nadvoza 4-4 čez avtocestni odsek Pluska-Ponikve. (Sklep izdan: 24. 5. 2010)
22. 4. 2011

Izrek mnenja o vzdrževanju avtocest v obdobju 2005 - 2007 (Sklep izdan: 8. 9. 2008)
24. 3. 2010

Izrek mnenja o pravilnosti postopkov pri gradnji predora Šentvid. (Sklep izdan: 15. 6. 2007)
11. 8. 2009

Izrek mnenja o smotrnost izvajanja in financiranja programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v letih 2004 do 2007 (Sklep izdan: 5. 11. 2007)
7. 7. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči v letu 2006 in prvi polovici 2007. (Sklep izdan: 15. 5. 2007)
16. 9. 2008

Preveriti pravilnost informiranja javnosti o sredstvih sofinanciranja s strani Evropske unije (Sklep izdan: 19. 9. 2006)
31. 5. 2007

Pravilnost določanja in obračunavanja plač direktorjev javnih podjetij, podjetij, ki opravljajo javno gospodarsko službo, in podjetij v večinski lasti države ali občin. (Sklep izdan: 31. 1. 2006)
23. 4. 2007

Podati mnenje o pravilnosti in smotrnosti poslovanja DARS v delu, ki se nanaša na izvajanje investicije v gradnjo avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob iz nacionalnega programa gradnje avtocest. (Sklep izdan: 9. 7. 2003)
8. 10. 2004

Izrek mnenja o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov družbe ter skladnosti poslovanja s predpisi. (Sklep izdan: 2. 4. 2002)
21. 5. 2003

Revizija postopka in izvedbe javnega razpisa. (Sklep izdan: 20. 9. 1996)
3. 12. 1998

Ugotoviti namembnost, gospodarnost in učinkovitost rabe sredstev javnih financ. (Sklep izdan: 28. 1. 1997)
25. 5. 1998

Nadzor priprave predloga investicijske odločitve za avtocestni odsek Vransko - Blagovica (Sklep izdan: 11. 7. 1996)
10. 2. 1998

Nadzor postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za AC odsek Vransko - Blagovica. (Sklep izdan: 26. 7. 1996)
12. 2. 1997
Generična slika - Revidiranec