najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike SlovenijeKratica: SKZG RS
Naslov: Dunajska 58, 1000 Ljubljana
URL: http://www.s-kzg.gov.si/

Tip: Drugi uporabniki javnih sredstev
Podtip: Javni skladi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom od leta 2010 do 31. 12. 2016 in izrek mnenja o smotrnosti delovanja informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri zagotavljanju podpore poslovanju od 2015 do 31. 12. 2016 za upravljanje s kmetijskimi zemljišči in kmetijami (Sklep izdan: 30. 11. 2016)
13. 12. 2016

Izrek mnenja o uspešnosti ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč. (Sklep izdan: 12. 5. 2011)
12. 3. 2013

Smotrnost poslovanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove Slovenije in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pri upravljanju z gozdovi v letu 2009. (Sklep izdan: 27. 10. 2010)
17. 9. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči v letu 2006 in prvi polovici 2007. (Sklep izdan: 15. 5. 2007)
16. 9. 2008

Revizija ima tri glavne cilje: Segment 1: Pravilnost poslovanja v letih 2003 in 2004; Segment 2: Gospodarnost, učinkovitost in pravilnost gospodarjenja z zemljišči, kmetijami in gozdovi v letu 2003 in 2004; Segment 3: Uspešnost delovanja sklada v letih 2003 in 2004 (Sklep izdan: 20. 6. 2005)
9. 10. 2006

Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in po.tenosti računovodskih izkazov. (Sklep izdan: 31. 8. 2000)
21. 5. 2001

Cilji revizije so bili: preveritev načina odprave nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotovljenih pri reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1997; podati mnenje o resničnosti in poštenosti bilance stanja in bilance uspeha Sklada za leto 1998 glede na določbe Zakona o računovodstvu; podati mnenje o usklajenosti poslovanja Sklada z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi v letu 1998. (Sklep izdan: 12. 11. 1999)
17. 7. 2000

Preveritev načina odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti pri reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1996; preveritev in presoja računovodskega izkaza uspeha Sklada, v obdobju 1.1.- 31.12.1997, iz vidika zakonitosti poslovanja; podati mnenje ali računovodski izkaz stanja Sklada na dan 31.12.1997 podaja resnično in realno sliko finančnega in premoženjskega stanja; podati mnenje o poslovanju in izvajanju nalog Sklada za leto 1997. (Sklep izdan: 7. 4. 1998)
14. 8. 1998

Ugotoviti ali računovodski izkaz stanja Sklada in izkaz uspeha poslovanja Sklada za leto 1996 podajata resnično in realno sliko finančnega in premoženjskega stanja na dan 31.12. 1996; način odprave ugotovljenih nepravilnosti pri reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1995 ter namenski rabi sredstev v letu 1995 in 1996. (Sklep izdan: 11. 9. 1997)
26. 11. 1997

Ugotoviti ali računovodski izkazi Sklada podajajo resnično sliko stanja za poslovno leto 1995; oceniti gospodarnost in namensko rabo javnih sredstev pri izvajanju nalog Sklada oz. pri sprejemanju posameznih poslovnih odločitev. (Sklep izdan: 18. 10. 1996)
19. 4. 1997

Ugotoviti ali računovodski izkazi podajajo resnično in pošteno sliko za poslovno leto 1994. (Sklep izdan: 16. 10. 1995)
18. 12. 1995
Generična slika - Revidiranec