najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Mnenje o vprašanju, ali so zaposleni, ki opravljajo terensko delo, upravičeni do žetonov za mestni potniški promet (19. 6. 2006)


Številka: 1421-2/2006-5
Datum: 19. 6. 2006


Glede vprašanja, ali so zaposleni, ki opravljajo terensko delo, upravičeni do žetonov za mestni potniški promet, vam posredujemo naslednje

m n e n j e:

Iz posredovanega vprašanja izhaja, da center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) za povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela zaposlenim izplačuje kot povračilo vrednost mesečne vozovnice. Za povračilo stroškov, ki jih imajo zaposleni pri opravljanju terenskega dela, pa jim CSD zagotovi žetone LPP, saj nimajo službenega vozila.

Menimo, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini vrednosti mesečne vozovnice LPP ni sporno, saj gre za povrnitev stroškov v višini cene javnega prevoza. V 8. členu Zakona o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01), v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (42. člen) in Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (103. člen) ni podrobneje definirano, na kašen način se strošek javnega prevoza ugotovi (seštevek cen posameznih prevozov ali mesečne vozovnica). Menimo, da je pri obračunavanju stroškov prevoza na delo in z dela relevantno le dejstvo, ali na relaciji od delavčevega doma do delovnega mesta obstaja javni prevoz ali ne, ne pa tudi dejstvo, ali delavec ta prevoz dejansko uporablja.

Menimo, da imajo zaposleni poleg pravice do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela tudi pravico do povračila stroškov, ki nastanejo pri opravljanju terenskega dela. V predpisih in kolektivni pogodbi povračilo stroškov za terensko delo sicer ni posebej urejeno, vendar po našem mnenju iz določila 130. člena Zakona o delovnih razmerjih izhaja, da tudi ti stroški spadajo med stroške v zvezi z delom, katerih povračilo zagotovi delodajalec.

Računsko sodišče se doslej v revizijah ni opredelilo do obravnavanega vprašanja, zato to mnenje računskega sodišča na podlagi 46. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/01) ne zavezuje.


Znanje