najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politikoKratica: SVLSRP
Naslov: Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 
URL: http://www.svlr.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Vlada in vladne službe
Regija: Osrednjeslovenska
Opombe: Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj se je preimenovala.


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o smotrnosti porabe sredstev Kohezijskega sklada za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju. (Sklep izdan: 3. 6. 2010)
28. 12. 2011

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti stroškov kontrol, vzpostavljenih za evropska sredstva. (Sklep izdan: 17. 6. 2009)
28. 4. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti črpanja sredstev evropskega proračuna. (Sklep izdan: 6. 7. 2009)
25. 8. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Izrek mnenja o učinkovitosti organiziranosti preverjanj izplačil sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki so določena s 13. členom Uredbe 1828/2006/ES. (Sklep izdan: 16. 7. 2008)
20. 4. 2009

Izrek mnenja o uspešnosti pri postavitvi pogojev za doseganje rezultatov in ciljev Evropskega socialnega sklada na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja. (Sklep izdan: 9. 1. 2008)
21. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Izrek mnenja o učinkovitosti izobraževanja kontrolorjev, ki preverjajo resničnost in upravičenost izdatkov iz sredstev strukturnih skladov, torej izvajajo kontrole po 4. členu Uredbe 438/2001. (Sklep izdan: 5. 11. 2007)
1. 7. 2008

Izrek mnenja o uspešnosti delovanja sistema zagotavljanja skladnosti s pravili državnih pomoči pri sredstvih Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS). (Sklep izdan: 5. 6. 2007)
29. 5. 2008

Izrek mnenja za Program Interreg IIIA Slovenija - Avstrija - smotrnost sistema dodeljevanja pomoči. (Sklep izdan: 12. 2. 2007)
18. 9. 2007

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti dodeljevanja in porabe državnih pomoči v okviru Programa spodbujanja razvoja v Posočju (Soča 2006) (Sklep izdan: 25. 8. 2005)
11. 7. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006
Generična slika - Revidiranec