najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravna obvestila in varovanje zasebnosti


Google analitika
Za izboljšavo uporabniške izkušnje spletno mesto uporablja piškotke Google Analyitics. Podatke o uporabi spletišča zbiramo anonimno. Če tega ne želite, lahko onemogočite piškotke ali pa znova prekličete prepoved sledenja.Vsem vam, ki se vam ne ljubi brati dolgih pravnih obvestil, naj na kratko še sporočimo:
  1. Vse, kar je objavljeno na naših spletnih straneh, je tudi vaše.
  2. Vsebine spletišča uporabljate na lastno odgovornost.
  3. Spoštujemo vašo zasebnost in ne bomo je zlorabili.

V nadaljevanju pa lahko preberete tudi več podrobnih informacij, povezanih s temi tremi načeli.


1. Uporaba objavljenih vsebin
Računsko sodišče Republike Slovenije deluje po načelih odprtosti in transparentnosti, zato želi z objavo najširšega nabora vsebin s svojega delovnega področja omogočiti enako uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Prizadevamo si, da javnost čim bolje in sprotno obveščamo o delovanju Računskega sodišča Republike Slovenije. Objavljene vsebine so informacije javnega značaja. Vse vsebine so prosto dostopne, v celoti pa je dovoljena tudi njihova ponovna uporaba, v pridobitni ali nepridobitni namen.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. Informacije javnega značaja so skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam.2. Omejitev odgovornosti
Uporabniki vsebine spletnega mesta uporabljajo na lastno odgovornost. Računsko sodišče Republike Slovenije ne prevzema civilne ali kazenske odgovornosti glede posledic uporabe informacij na teh straneh.

Posebej opozarjamo, da informacije na spletnih straneh Računskega sodišča Republike Slovenije:
  • niso nujno natančne reprodukcije uradnih besedil; edina verodostojna so besedila, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije ali v originalnih dokumentih;
  • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
  • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih straneh, ki so izven nadzora Računskega sodišča Republike Slovenije, zaradi česar zanje ne more prevzeti nikakršne odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti.

Niti Računsko sodišče Republike Slovenije niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje strani in s tem povezane nevšečnosti ali izgube na strani uporabnikov spletnega mesta.

Računsko sodišče Republike Slovenije si ne glede na razlog pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Ta izjava ne omejuje odgovornosti Računskega sodišča Republike Slovenije za delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.3. Izjava o varstvu osebnih podatkov
Računsko sodišče Republike Slovenije se zavezuje, da bo varovalo zaupnost podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in s tem posebej soglašali.

Podatkov ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam.

Vse zbrane podatke ščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Računsko sodišče zbira o obiskovalcih spletnih strani naslednje vrste informacij:
  • podatke, ki jih vpišejo uporabniki v postopku naročila na obveščanje o novostih in spremembah prek e-pošte uporabljamo za namene obveščanja o novostih v skladu z uporabnikovo zahtevo;
  • podatki, ki jih uporabniki vpišejo pri oddaji pobude za revizijo (elektronski naslov prijavitelja in morebitni drugi podatki, ki jih uporabnik sam vpiše v prijavo) za namene obravnave pobude.

Računsko sodišče zbira in hrani podatke ves čas delovanja tega spletišča.

Dostop do zbranih podatkov imajo le pooblaščene osebe računskega sodišča (tehnični in vsebinski skrbniki spletišča) pri katerih lahko, na zahtevo, uporabniki tudi preverijo njihovo točnost in jih po potrebi spremenijo. Zahtevo za vpogled v zbrane podatke lahko uporabniki podajo na naš e-naslov: sloaud@rs-rs.si.

Vsebina te strani je bila nazadnje posodobljena 11. 6. 2017.

Pomoč