najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Obveščanje javnosti


Računsko sodišče Republike Slovenije zagotavlja, da je njegovo delovanje javno: poročilo o svojem delu predloži državnemu zboru, na sestankih z delovnim telesom, zadolženem za stike z računskim sodiščem v državnem zboru, so lahko prisotni predstavniki medijev, o opravljenih revizijah izda enkrat letno poročilo o delu in ga objavi na domači spletni strani, revizijska in porevizijska poročila sproti objavlja na domači spletni strani, o poteku dela obvešča tudi v elektronskih publikacijah, z novinarskimi konferencami z drugimi načini sodelovanja z mediji, izdaja sporočila za javnost in objavlja pomembnejša mnenja o vprašanjih iz svoje pristojnosti.

Informacije o poteku revizijskih in porevizijskih postopkov lahko dajejo člani sodišča in osebe, pooblaščene za odnose z javnostmi. Strokovnjaki računskega sodišča pa sodelujejo tudi na javnih posvetih in seminarjih o javnofinančnih vprašanjih.

Na domači spletni strani so tudi obvestila o pomembnih obiskih tujih predstavnikov na računskem sodišču in o obiskih predstavnikov Računskega sodišča Republike Slovenije v tujini.
O sodišču