najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Revizijske pristojnosti in obveznosti


Računsko sodišče lahko revidira pravilnost in smotrnost poslovanja, revidira pa lahko akt o poslovanju v preteklem letu kakor tudi akt o načrtovanem poslovanju uporabnika javnih sredstev. Uporabnik javnih sredstev po Zakonu o računskem sodišču je
 • pravna oseba javnega prava ali njene enote;
 • pravna oseba zasebnega prava, če
  • je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti;
  • je koncesionar;
  • je gospodarska družba, banka ali zavarovalnica, v kateri imata država in lokalna skupnost večinski delež;
 • fizična oseba, če zanjo velja,
  • da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti ali
  • da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije.

Revidiranje poslovanja je po Zakonu o računskem sodišču pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o poslovanju: revidiranje pravilnosti poslovanja je pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami, ki jih mora upoštevati uporabnik javnih sredstev pri svojem poslovanju, revidiranje smotrnosti poslovanja pa je pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o gospodarnosti, mnenja o učinkovitosti ali mnenja o uspešnosti poslovanja.

Mnenje o poslovanju, ki ga poda računsko sodišče, mora spoštovati vsak državni organ, organ lokalne skupnosti in uporabnik javnih sredstev, na čigar poslovanje se mnenje nanaša.

Ena od temeljnih nalog računskega sodišča je tudi svetovanje javni upravi, kako povečati učinkovitost poslovanja uporabnikov javnih sredstev.

Poleg pristojnosti določa Zakon o računskem sodišču tudi obveznosti računskega sodišča, te pa predpisujejo tudi nekateri drugi zakoni in predpisi, na primer Zakon o političnih strankah in Zakon o volilni in referendumski kampanji. Po Zakonu o računskem sodišču mora računsko sodišče vsako leto obvezno revidirati
 • pravilnost izvršitve državnega proračuna (pravilnost poslovanja države),
 • pravilnost poslovanja javnega zavoda za zdravstveno zavarovanje,
 • pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko zavarovanje,
 • pravilnost poslovanja ustreznega števila mestnih in drugih občin,
 • poslovanje ustreznega števila izvajalcev gospodarskih javnih služb,
 • poslovanje ustreznega števila izvajalcev negospodarskih javnih služb.

O svojem delu je dolžno predložiti vsako leto letno poročilo državnemu zboru.

O sodišču