najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Nabava blaga in storitev ter izvajanje investicij Javnega podjetja Energetika Ljubljana d. o. o. (6. 9. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d. o. o. v delu, ki se nanaša na nabavo blaga in storitev ter izvajanje investicij v obdobju od leta 2013 do leta 2015. V tem obdobju je Energetika Ljubljana oddala 815 javnih naročil v skupni vrednosti 98 milijonov evrov, od katerih jih je morala 240 v skupni vrednosti 89 milijonov evrov izvesti v skladu z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.

Učinkovitost poslovanja Energetike Ljubljana je računsko sodišče preverilo z načrtovanjem, izvajanjem in spremljanjem nabav, to je preskrbe družbe z blagom in storitvami, vključno z investicijami v omrežje in proizvodne vire. Energetika Ljubljana je v delu, ki se nanaša na nabave in izvajanje investicij, poslovala učinkovito, ker je učinkovito izvajala aktivnosti pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju nabav.

Energetika Ljubljana je ustrezno načrtovala nabave, ker so bile naloge odgovornih oseb pri nabavi določene in so bile nabave načrtovane v strateških in izvedbenih dokumentih, ki so bili medsebojno vsebinsko, finančno in časovno usklajeni. Javno naročanje v Energetiki Ljubljana je standardizirano in poteka na podlagi programskih aplikacij. Energetika Ljubljana je večino javnih naročil oddala v skladu s predpisi o javnem naročanju, javna naročila iz pregledanega vzorca je utemeljila ter pri njihovi izvedbi upoštevala vsebinske, finančne in časovne okvire in ravnala v skladu s pogodbenimi določili. Energetika Ljubljana je spremljala izvajanje nabav sproti in prek poročil, ki sta jih obravnavala in sprejela skupščina in nadzorni svet Javnega holdinga Ljubljana, d. o. o., družbe za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb. Poročila o poslovanju Energetike Ljubljana prikazujejo podatke o načrtovanem in realiziranem poslovanju družbe, prikazani so po dejavnostih za preteklo in tekoče leto ter vključujejo pojasnila pomembnejših postavk in odmikov. Energetika Ljubljana je ugotavljala in odpravljala pomanjkljivosti za izboljšanje poslovanja v okviru certificiranja za sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter priporočil, podanih v okviru notranje revizije.

Računsko sodišče je Energetiki Ljubljana podalo priporočili za učinkovitejše poslovanje pri nabavi ter izvajanju investicij.

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica poročila