najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Začasno financiranje občine in delo nadzornega odbora (20. 4. 2007)


Številka: 1415-1/2007-20
Datum: 20. 4. 2007


Zadeva: Začasno financiranje občine in delo nadzornega odbora

Ali je potrebno nadzornemu odboru omogočiti delo v popoldanskem času? Razlog za dilemo je dejstvo, da občinski upravi zaradi nepodaljšanja začasnega financiranja niso/ne bodo izplačane plače.

V skladu z 2. odstavkom 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi1 (v nadaljevanju: ZLS) člani nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO) opravljajo svoje delo nepoklicno. Strokovno in administrativno pomoč za njihovo delo morajo po 4. odstavku 32. a člena ZLS zagotavljati župan in občinska uprava. Glede na navedeno je razumljivo, da bo nadzorni odbor svoje naloge opravljal tudi v popoldanskem času in da so mu župan in občinska uprava dolžni to zagotoviti. Na delovanje organa občine dejstvo, da občina nima sprejetega proračuna in je v obdobju začasnega financiranja, ne sme vplivati.

Potrebno pa je še opozoriti na poslovanje občine v času začasnega financiranja. Pravila glede začasnega financirana izhajajo tako iz Ustave Republike Slovenije2 (148. člen) kot iz Zakona o javnih financah3 (v nadaljevanju: ZJF). Za delovanje občine v obdobju začasnega financiranja je pomemben zlasti 32. člen ZJF, ki opredeljuje pravila za financiranje funkcij in nalog občine (to je na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu…). Sklep župana in kasneje sklep občinskega sveta sta predvsem akta o seznanitvi o določenem stanju, na samo ureditev in dejstvo obstoja začasnega financiranja pa to ne vpliva. Nesprejetje odločitve o začasnem financiranju, ki jo zahteva 33. člen ZJF, bodisi da je ne sprejme župan bodisi občinski svet, je zgolj formalna nepravilnost (tudi v kazenskih določbah ZJF ni opredeljena kot prekršek), ki ne vpliva na samo obvezo po izvrševanju proračuna po pravilih začasnega financiranja. Še manj je to lahko razlog za ustavitev financiranja nalog občine (torej tudi za neizplačilo plač občinski upravi), saj predpisi s področja javnih financ takšnih ukrepov v primeru nesprejetja proračuna ne predvidevajo.
1: Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05.
2: Uradni list RS, št. 33/91, 68/06.
3: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02.

Znanje