najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Zaposleni


Na računskem sodišču se zavedamo, da so ljudje naš najpomembnejši vir uspeha. Zato ustvarjamo okolje, ki spodbuja izvirnost in omogoča osebni razvoj za vse zaposlene.

Za opravljanje nalog s področja dela računskega sodišča je bilo konec decembra 2017 zaposlenih 119 javnih uslužbencev in 9 funkcionarjev. Delež revizorskih delovnih mest je zadnja leta ustaljen okoli sedemdesetih odstotkov vseh zaposlenih.

Skupno število zaposlenih in število revizorjev po letihPodročje dela
Št. zaposlenih
december 2017
Vodenje
Člani
3
Vrhovni državni revizorji
5
Sekretar računskega sodišča
1
Skupaj vodenje
9
Izvajanje revizij
Svetovalci
13
Namestniki vrh. državnih revizorjev
11
Pomočniki vrh. državnih revizorjev
27
Višji strokovni sodelavci za revidiranje
21
Strokovni sodelavci za revidiranje
19
Strokovni sodelavec za revidiranje - pripravnik
1
Skupaj izvajanje revizij
92
Podpora
Drugi javni uslužbenci
20
Tajnice
7
Skupaj podpora
27
SKUPAJ
128


Na sliki je predstavljen delež zaposlenih po področjih dela.

Delež zaposlenih po področjih dela


Stopnja izobrazbe
Št. zaposlenih
december 2017
Doktorat
4
Magisterij ali specializacija
38
Visoka ali univerzitetna izobrazba
78
Višja izobrazba
4
Srednja izobrazba
4
SKUPAJ
128Na sliki je predstavljena izobrazbena struktura zaposlenih:

Deleži zaposlenih s posamezno stopnjo izobrazbe


O sodišču