najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Mednarodni revizijski standardi


V skladu z Napotilom za izvajanje revizij (Uradni list RS, št. 43/13) uporablja Računsko sodišče Republike Slovenije pri izvajanju revizij mednarodne revizijske standarde, objavljene v slovenskem jeziku:
  1. Mednarodne standarde vrhovnih revizijskih institucij, ki jih izdaja INTOSAI – Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih inštitucij
  2. Mednarodne standarde revidiranja, ki jih izdaja IFAC – Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov


1. Mednarodni standardi vrhovnih revizijskih institucij
Mednarodne standarde vrhovnih revizijskih institucij (International Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI) izdaja Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij (International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI).
 
Prva raven
Ustanovna načela
MSVRI 1Limska deklaracija (1977)
 
Druga raven
Pogoji za delovanje vrhovnih revizijskih institucij
MSVRI 10Mehiška deklaracija o neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij (2007)
MSVRI 11Smernice organizacije INTOSAI in dobra praksa neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij (2007)
MSVRI 12Vloga in prispevek vrhovnih revizijskih institucij – vplivati na izboljšanje življenja državljanov (2013)
MSVRI 20Načelo preglednosti in odgovornosti (2010)
MSVRI 21Načelo preglednosti in odgovornosti - načela in dobra praksa (2010)
MSVRI 30Kodeks etike (2016)
MSVRI 40Zagotavljanje kakovosti v vrhovnih revizijskih institucijah (2010)
 
Tretja raven
Temeljna revizijska načela
MSVRI 100Temeljna načela revidiranja javnega sektorja
MSVRI 200Temeljna načela revidiranja računovodskih izkazov
MSVRI 300Temeljna načela revidiranja smotrnosti poslovanja
MSVRI 400Temeljna načela revidiranja pravilnosti poslovanja
 
Četrta raven
Revizijski standardi
MSVRI 3000Standard za revidiranje smotrnosti poslovanja
MSVRI 4000Standard za revidiranje skladnosti poslovanja2. Mednarodni standardi revidiranja, ki jih izdaja IFAC – Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov
Najdete jih na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo.

Dokumenti