najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Poraba javnih sredstev za dodatno pokojninsko varčevanje (6. 11. 2012)


Številka: 331-1/2012/11
Datum: 6. 11. 2012


Zadeva: Poraba javnih sredstev za dodatno pokojninsko varčevanje


Prejeli smo vaše zaprosilo z dne 30. 8. 2012 za mnenje o upravičenosti porabe javnih sredstev, ki jih vaše društvo pridobi na javnih razpisih, za vplačevanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega oziroma klasičnega življenjskega in rentnega varčevanja za zaposlene.

Kot navajate, je Društvo X, nevladna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Financira se pretežno iz javnih sredstev, ki jih pridobi na podlagi javnih razpisov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, občin, FIHO, evropskih razpisov ter z donacijami. V skladu z navedenim je treba opozoriti na določbe Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), ki v 35. členu glede prejemkov v zvezi z delom posameznikov v humanitarnih organizacijah določa, da "morajo biti opredeljeni v temeljnem ali posebnem aktu humanitarne organizacije in ne smejo biti višji, kot je to določeno z zakoni in kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva". Torej kljub temu, da so društva v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09, 39/11) pravne osebe zasebnega prava in se predpisi za javni sektor zanje ne uporabljajo neposredno, to ne velja za tista društva, ki so pridobila status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu. Omeniti je treba tudi, da niti splošni predpisi, ki urejajo področje plač in ostalih prejemkov v javnem sektorju niti kolektivna pogodba, ki je bila sklenjena posebej za področje zdravstva in socialnega varstva, dodatnih vplačil oziroma "varčevanja" za zaposlene kot jih omenjate, ne predvidevajo. V primeru tovrstnih plačil, ki niso imela podlage v relevantnih predpisih, je računsko sodišče v doslej opravljenih revizijah (predvsem gre za revizije poslovanja javnih zavodov) zavzelo stališče, da niso upravičena.

V vašem primeru je treba upoštevati tudi, da je večina sredstev za delovanje, kot sami navajate, pridobljena na podlagi kandidature društva na javnih razpisih. V teh primerih je pogodba osnovni akt, s katerim so sredstva društvu dodeljena in običajno vsebujejo tudi določbe, ki opredeljujejo "namensko" rabo dodeljenih sredstev.

Znanje