najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Informacije za medije


Z različnimi oblikami dela, kot so priprava aktualnih novic z napovedniki dogodkov, pregled statusov revizij v teku, arhiv objavljenih revizijskih poročil, objava pomembnih dokumentov in odgovori na pogosta vprašanja, želimo ustvariti čim boljše pogoje za delo novinarjev in urednikov, ki spremljate delo računskega sodišča.

V tej rubriki predstavljamo delovna področja računskega sodišča z opisi pristojnosti in nalog posameznih oddelkov ter brošuro.

V galeriji objavljamo portrete članov in vrhovnih državnih revizorjev, med utrinki z računskega sodišča pa nudimo nabor fotografij notranjosti in zunanjosti stavbe računskega sodišča. Fotografije so objavljene v kvaliteti, ki omogoča reprodukcijo za tisk.

Javnost dela

Računsko sodišče zagotavlja javnost dela v skladu z Zakonom o računskem sodišču, Poslovnikom računskega sodišča, Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Javnost dela je zagotovljena:
  • z letnim poročilom o delu, ki ga računsko sodišče predloži državnemu zboru;
  • z novinarskimi konferencami in drugimi načini obveščanja medijev;
  • z objavljanjem revizijskih poročil in posameznih faz revizijskih postopkov;
  • z rednimi objavami o poteku dela;
  • z izdajanjem sporočil za javnost;
  • z objavljanjem pomembnejših mnenj o vprašanjih iz svoje pristojnosti.


Kontaktna oseba za odnose z javnostmi je:
Helena Lovše
tel: 01/478 5120
fax: 01/478 5892
gsm: 051/328-691
e-naslov: helena.lovse@rs-rs.si


Z veseljem vam bomo pomagali do odgovorov na vaša vprašanja, ki se nanašajo na področje dela računskega sodišča, ali pa vas bomo napotili na pristojno institucijo.
Mediji