najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Odmera in prenos dopusta (30. 10. 2008)


Številka: 1421-2/2008-10
Datum: 30. 10. 2008


Zadeva: Odmera in prenos dopusta


Dne 29. 10. 2008 smo prejeli vaše vprašanje, kako odmeriti dopust oziroma kako je s prenosom dopusta, če se javni uslužbenec pri proračunskemu uporabniku zaposli v začetku novembra tekočega leta, pri prejšnjem delodajalcu mu je odmerjenega 30 dni dopusta, neporabljenega pa mu je ostalo 19 dni.

Najprej naj poudarimo, da je osnovno pravilo pri koriščenju letnega dopusta, kot ga določa prvi odstavek 164. člena Zakona o delovnih razmerjih1, da se dopust izrabi pri delodajalcu, pri katerem je delavec pridobil pravico do njegove izrabe. Zakon pa daje strankama možnost, da skleneta drugačen dogovor. Določita torej tudi vsebino dogovora, zlasti število dni dopusta, ki ga lahko delavec prenese. Če sta se v konkretnem primeru dogovorili za prenos celotnega neizkoriščenega dopusta, potem bo delodajalec najprej odmeril število dni dopusta, ki bi delavcu pripadal, če bi delal pri njem celo leto, od dobljenega bo odštel število dni, izkoriščenih pri prejšnjem delodajalcu. Razliko bo delavec lahko porabil pri novem delodajalcu.

Menimo pa, da je smotrno, da se delavec in delodajalec glede možnosti prenosa dogovorita že pred nastopom dela, ko ima delavec (glede na vsebino dogovora) še možnost izkoristiti ustrezni del dopusta pri prejšnjem delodajalcu. Zlasti je to pomembno v primerih, podobnih temu, ki ga navajate v vašem vprašanju. Delavec bo namreč v tem primeru lahko v vsega dveh mesecih, kolikor bo v koledarskem letu delal pri novem delodajalcu, pri njem koristil pretežni del letnega dopusta, pri prejšnjem delodajalcu, kjer je delal večji del leta, pa je izkoristil le 11 dni. Tak dogovor je vsaj nesmotrn z vidika porabe javnih sredstev, zlasti če prejšnji delodajalec ni proračunski uporabnik.

Ob tem pojasnjujemo, da lahko član ali vrhovni državni revizor na podlagi Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije2 (v nadaljevanju: poslovnik) poda mnenje, če le-to izhaja iz že opravljene revizije. Ker pa gre v tem primeru za vprašanje, ki ni v zvezi s konkretno revizijo, vas prosimo, da upoštevate, da gre za osebno strokovno mnenje v skladu z določbo 46. člena poslovnika, ki računskega sodišča ne zavezuje.

1: Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07
2: Uradni list RS. št. 91/01

Znanje