najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoKratica: MGRT
Naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mgrt.gov.si

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018

  • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

izrek mnenja o uspešnosti ministrstva pri pripravi in izvedbi Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Razvojni centri slovenskega gospodarstva. (Sklep izdan: 3. 7. 2018)
13. 7. 2018

izrek mnenja o učinkovitosti črpanja sredstev evropske kohezijske politike za dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast v programskem obdobju 2014-2020. (Sklep izdan: 23. 6. 2017)
19. 6. 2018

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
4. 5. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za regionalno politiko, in šestih občin na področju regionalnega razvoja v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 23. 11. 2017)
6. 12. 2017

izrek mnenja o učinkovitosti sistema patentnega varstva v Republiki Slove (Sklep izdan: 22. 9. 2017)
4. 10. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. (Sklep izdan: 1. 12. 2015)
9. 8. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

Izrek mnenja o:
  • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
  • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti nadzora pri izpolnjevanju pogodbenih zahtev po koncu financiranja na podlagi javnih razpisov za dodelitev sredstev. (Sklep izdan: 21. 5. 2014)
21. 7. 2016

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov (Sklep izdan: 23. 7. 2013)
15. 9. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja pri zagotavljanju izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč (Sklep izdan: 23. 4. 2013)
16. 4. 2015

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2013. (Sklep izdan: 19. 12. 2013)
30. 12. 2014

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2012.
(Sklep izdan: 12. 12. 2012)
19. 3. 2014

Izrek mnenja o uspešnosti izvajanja ukrepov države za blažitev posledic finančne in gospodarske krize. (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
7. 3. 2014

Smotrnost poslovanja navedenih revidiranih oseb pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije. (Sklep izdan: 30. 11. 2011)
17. 2. 2014

Uspešnost Ministrstva za zunanje zadeve pri upravljanju s podprogramom 130301 Politična diplomacija (03011801 Izvajanje zunanje politike). Uspešnost Ministrstva za notranje zadeve pri upravljanju s podprogramom 130204 Urejanje notranjih zadev (08011701 Urejanje notranjih zadev). Ocena uspešnosti uveljavljanja k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa ministrstva pri načrtovanju, spremljanju in poročanju o izvajanju nalog ter doseganju zastavljenih ciljev na izbranem podprogramu 05043201 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva v okviru državnega proračuna. (Sklep izdan: 5. 5. 2011)
21. 1. 2014

Učinkovitost in uspešnost ukrepov za poenostavitev upravljanja strukturnih skladov EU. (Sklep izdan: 29. 5. 2012)
4. 7. 2013

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2011.
(Sklep izdan: 6. 12. 2011)
13. 6. 2013

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v delu, ki se nanaša na njune aktivnosti v zvezi z vhodnimi tujimi neposrednimi investicijami (Sklep izdan: 27. 9. 2010)
7. 5. 2013

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema delovanja EU skladov v Republiki Sloveniji in smotrnosti poslovanja. (Sklep izdan: 21. 10. 2011)
26. 9. 2012

Učinkovitost delovanja informacijskega sistema in pravilnost poslovanja Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. (Sklep izdan: 9. 9. 2009)
13. 6. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja: učinkovitosti sistema načrtovanja in uspešnosti izvedbe devetih gospodarsko razvojnih logističnih središč. (Sklep izdan: 24. 7. 2009)
27. 3. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarstvo pri načrtovanju in izvedbi prodaje delnic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d. d., Ljubljana v obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2010. (Sklep izdan: 15. 2. 2010)
26. 3. 2012
Generična slika - Revidiranec