najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost poslovanja Občine Solčava in družbe LOGARSKA DOLINA, d. o. o. v delu, ki se nanaša na komunalno takso za vstop in ogled Krajinskega parka Logarska dolina (19. 7. 2018)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Solčava in družbe LOGARSKA DOLINA, d. o. o. v delu, ki se nanaša na komunalno takso za vstop in ogled Krajinskega parka Logarska dolina v letu 2015, in Občini Solčava izreklo negativno mnenje, družbi LOGARSKA DOLINA, d. o. o. pa mnenje s pridržkom.

Občina je kot komunalno takso predpisovala vstopnino za vstop in ogled Krajinskega parka Logarska dolina, za kar ni imela pravne podlage niti v Zakonu o financiranju občin niti v drugih javnofinančnih predpisih.

Občina ni potrdila podrobnejših pravil zaračunavanja vstopnine, z družbo Logarska dolina se ni dogovorila o porabi polovice prihodkov od vstopnine ter se ni usklajevala o predlogu razporeditve predvidenih celotnih prihodkov od vstopnine, ki ga je pripravila družba Logarska dolina, občinski svet občine pa ga tudi ni potrdil. Prav tako tudi ni izvajala nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe (pravilnosti pobiranja vstopnine in namenske porabe prihodkov od vstopnine).

Družba LOGARSKA DOLINA, d. o. o. je voznikom avtodomov zaračunavala vstopnino, ki ni bila določena v Planu aktivnosti 2015 niti v aktu, ki je določal pravila o zaračunavanju vstopnine, plan aktivnosti 2015, ki vsebuje predlog razporeditve prihodkov od vstopnine, in letni program dejavnosti, ki se bodo financirale s prihodki od vstopnine, je pripravila prepozno, do 15. 11. 2015 občine ni obvestila o višini prihodkov od vstopnine v letu 2015 ter do 15. 3. 2016 ni pripravila letnega poročila o porabljenih prihodkih od vstopnine za leto 2015.

Računsko sodišče je Občini Solčava podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Povezava na revizijsko poročilo
Naslovnica poročila