najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za obramboKratica: MO
Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mo.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018

 • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

1.) Izrek mnenja o spremembah na področju analize učinkov predlaganih predpisov od izdaje zadnjega RIA poročila
2.) Izrek mnenj o učinkovitosti posameznih ministrstev na področju izvajanja analiz učinkov predpisov na družbo, s poudarkom na predpisih, ki se nanašajo na področja:
 • varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • oddaje stanovanj turistom,
 • področje trga delovne sile predvsem zagotavljanje dela delavcev uporabniku.
(Sklep izdan: 18. 5. 2018)
29. 5. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

Izrek mnenja o:
 • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
 • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Izrek mnenja o smotrnosti uvedbe celovite rešitve informacijskega sistema logistike in kadrov na Ministrstvu za obrambo. (Sklep izdan: 24. 6. 2014)
2. 12. 2015

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2013. (Sklep izdan: 19. 12. 2013)
30. 12. 2014

Cilja revizije sta:
 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2012.
(Sklep izdan: 12. 12. 2012)
19. 3. 2014

Cilja revizije sta:
 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2011.
(Sklep izdan: 6. 12. 2011)
13. 6. 2013

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
14. 12. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti izvajanja protidobav. (Sklep izdan: 9. 7. 2009)
28. 6. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Ocena pravilnosti in smotrnosti nakupa dvanajstih vozil Humvee (Sklep izdan: 3. 3. 2010)
19. 4. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Izrek mnenja o gospodarnosti in uspešnosti nakupa oklepnikov 8x8 (Sklep izdan: 26. 11. 2008)
25. 8. 2009

Detekcija tveganj pri stroških predsedovanja EU. (Sklep izdan: 1. 7. 2008)
16. 12. 2008

Izrek mnenja o o smotrnosti ravnanja (upravljanja in razpolaganja) s stanovanji v lasti Republike Slovenije v letu 2006 in prvi polovici leta 2007. (Sklep izdan: 28. 5. 2007)
9. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Preveritev pravilnosti izvedbe naročila zaupne narave za dobavo oklepnih vozil 8 x 8 za Slovensko vojsko (Sklep izdan: 11. 6. 2008)
19. 6. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Izrek mnenja o smotrnosti in pravilnosti naročil zaupne narave. (Sklep izdan: 7. 7. 2006)
5. 6. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Revizija izkazov državnega proračuna za leto 2003, s pripadajočimi obrazložitvami, ter pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2003. (Sklep izdan: 22. 3. 2004)
29. 9. 2004

Izrek mnenja o pravilnosti zagotavljanja in porabe sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 v obdobju od uveljavitve zakona do 26. 9. 2003. (Sklep izdan: 23. 10. 2003)
11. 6. 2004

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002

Ugotoviti, ali sistem nabav blaga in storitev večjih vrednosti deluje učinkovito. (Sklep izdan: 26. 4. 2001)
17. 5. 2002

Preskusiti ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 23. 3. 2001)
20. 12. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Revizija poslovanja v letu 1999. (Sklep izdan: 27. 12. 2000)
27. 12. 2000

Izvršitev proračuna MORS za leto 1999 (Sklep izdan: 26. 5. 2000)
27. 11. 2000

Revizija porabe sredstev za vojaško usposabljanje in izobraževanje. (Sklep izdan: 14. 8. 2000)
14. 8. 2000

Revizija stroškov izobraževanja in mednarodnega sodelovanja. (Sklep izdan: 25. 10. 1999)
25. 10. 1999

Ugotoviti, ali je revidirana oseba v letih 1996 in 1997 zakonito, namensko in gospodarno porabila proračunska sredstva. Obenem pa se je preverjalo vodenje poslovne in računovodske dokumentacije za ta sredstva. (Sklep izdan: 15. 10. 1998)
20. 3. 1999

Ugotoviti pravilnost in preglednost poslovanja MORS-URSZR pri realizaciji letnega načrta in porabi sredstev v zvezi z investicijami za leto 1997 (vključno s porabo sredstev požarnega sklada) ter ugotoviti gospodarnost poslovanja MORS-URSZR v zvezi s temi investicijami. (Sklep izdan: 21. 7. 1998)
6. 1. 1999

Nadzor TRP. (Sklep izdan: 27. 2. 1998)
27. 2. 1998

Nadzor javnih naročil. (Sklep izdan: 21. 10. 1997)
21. 10. 1997

Revizija materialne porabe za leti 1995 in 1996, s posebnim poudarkom na krogotoku dokumentacije. (Sklep izdan: 8. 11. 1996)
21. 6. 1997

Revizija materialne porabe s posebnim poudarkom na krogotoku dokumentacije. (Sklep izdan: 8. 11. 1996)
21. 6. 1997

Revizija proračuna MO. (Sklep izdan: 25. 5. 1997)
25. 5. 1997

Selektivna revizija postopkov prenove vojašnice v Murski Soboti (Sklep izdan: 15. 3. 1997)
15. 3. 1997

Preizkus pravilnosti v upravnem delu ministrstva na naslednjih področjih: izplačila plač in drugih prejemkov zaposlenih, izplačila po pogodbah o delu, izplačila avtorskih honorarjev, uporabe službenih avtomobilov in obračuna potnih nalogov ter izplačila preko študentskega servisa. (Sklep izdan: 20. 9. 1995)
4. 7. 1996

Selektivna revizija materialne porabe v letu 1995 s poudarkom na krogotoku dokumentacije. (Sklep izdan: 28. 11. 1995)
29. 2. 1996

Revizija materialne porabe v letu 1995 s poudarkom na krogotoku dokumentacije. (Sklep izdan: 29. 11. 1995)
29. 2. 1996
Generična slika - Revidiranec