najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Kategorizirane občinske javne ceste (1. 7. 2011)


Številka: 304-23/2011/2
Datum: 1. 7. 2011


Zadeva: Kategorizirane občinske javne ceste


Glede na navedbe v vašem dopisu izpostavljamo, da je računsko sodišče v letu 2009 izvedlo revizijo rednega vzdrževanja cest v šestih slovenskih občinah (občine Laško, Črna na Koroškem, Juršinci, Podvelka, Kozje in Križevci; posamezna revizijska poročila so dostopna na spletni strani računskega sodišča: www.rs-rs.si, naslov Revizije - podnaslov Arhiv revizij). Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da so pogost problem občin v praksi neurejena lastninska razmerja, saj kategorizirane občinske javne ceste pogosto potekajo po nepremičninah, ki niso v lasti občine, prav tako pa občine pogosto redno vzdržujejo tudi ceste, ki niso kategorizirane občinske ceste (lahko pa izpolnjujejo pogoje za kategorizacijo in jih mora občina zato v odloku ustrezno kategorizirati). Skladno z določili Zakona cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) je javna cesta cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije (2. člen ZCes-1)1. Ustavno sodišče Republike Slovenije pa je v odločbi iz leta 20042 poudarilo, da občina po ugotovitvi, da je posamezna cesta grajena na zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi tega ne sme opustiti njene kategorizacije, ker mora spoštovati predpisana merila za kategorizacijo javnih cest. Če cesta izpolnjuje ta merila, mora občina cesto ustrezno kategorizirati in s pravnim poslom ali po razlastitvenem postopku pridobiti zemljišče, na katerem je cesta zgrajena.

_______
1 - Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 110/02, 92/05, 45/08, 57/08, 42/09, 109/09.
2 - Odločba št. U-I-387/02 z 20. 5. 2004, objavljena v Uradnem listu RS, št. 62/04.

Znanje