najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Nadzor ministrstva na delom posrednih proračunskih uporabnikov (21. 9. 2011)


Številka: 339-1/2011/66
Datum: 21. 9. 2011


Zadeva: Nadzor ministrstva na delom posrednih proračunskih uporabnikov


Prejeli smo vaš elektronski dopis z dne 22. 8. 2011, kjer pojasnjujete, da ste skrbnica pogodbe o izvajanju financiranja in nadzoru izvajanja financiranja agencije iz področja ministrstva, da ste na odredbi za plačilo navedena kot strokovna služba ter prva, ki podpiše odredbo za plačilo. Prosite za našo oceno vaše odgovornosti pri podpisovanju odredb za izplačilo in komentar glede vaše pristojnosti nadzora zakonitosti, učinkovitosti in uspešnosti dela agencije.

V vašem vprašanju odpirate zelo kompleksno vprašanje nadzora ministrstva na delom posrednih proračunskih uporabnikov iz pristojnosti ministrstva, ki mu je Računsko sodišče je zlasti v revizijah predloga zaključnega računa Republike Slovenije za leta 2008, 2009 in 2010 dalo velik poudarek. Tako je očitalo ministrstvu kršitev 71. člena Zakona o javnih financah, tudi če je posredni uporabniki pri porabi proračunskih sredstev, ki mu jih je nakazalo ministrstvo, izvršil različne nepravilnosti. Iz navedenih kršitev izhaja zaključek, da mora ministrstvo pri financiranju posrednih uporabnikov proračuna izvajati določen nadzor nad pravilno, gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev pri posrednih uporabnikih ― to se nanaša zlasti na nenamensko rabo, nedovoljena preplačila ali avanse. Predlagamo vam, da v navedenih revizijskih poročilih, ki so oziroma še bodo objavljena na naših spletnih straneh, preučite številne kršitve 71. člena Zakona o javnih financah in iz tega razberete kako ukrepati, da se tudi na vašem ministrstvu opisanim kršitvam predpisov izognete. Načinov kako mora ministrstvo z izvajanem mehanizmov določenih v pogodbi o financiranju (ne samo preko predstavnikov v svetu) izvajati nadzor je več in so različni. Glede na to, da vaše vprašanje ni dovolj konkretno, tudi naš odgovor v tej fazi ne more biti natančnejši.

Glede odgovornost skrbnika pogodbe naš pa dodajamo, da Računsko sodišče kot odgovorno osebo v revizijah države oziroma ministrstev navede Vlado Republike Slovenije oziroma ministre. Seveda pa lahko ministri pod predpisanimi pogoji uveljavljajo odgovornost tudi od javnih uslužbencev, glede na njihove pristojnosti pri izvršitvi nepravilnosti ali nesmotrnosti.
Znanje