najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Plačilni roki društev (19. 7. 2011)


Številka: 331-1/2011/12
Datum: 19. 7. 2011


Zadeva: Plačilni roki društev


Računsko sodišče je dne 7. 7. 2011 prejelo vaše vprašanje o tem, ali je gasilsko društvo, ki ni posredni proračunski uporabnik občinskega proračuna zavezano k upoštevanju 23. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (v nadaljevanju: ZIPRS1112)1.

Pri tem navajamo, da ZIPRS1112 v 3. odstavku 1. člena določa, da se njegove določbe uporabljajo za neposredne uporabnike proračuna Republike Slovenije, razen če je v posameznih členih določeno drugače. V 23. členu ZIPRS1112 določa plačilne roke v breme državnega in občinskih proračunov, pri čemer pa so roki določeni le za neposredne ter posredne uporabnike proračuna, to je javne sklade, javne zavode in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina (3. člen Zakona o javnih financah2).

__________
1 - Uradni list RS, št. 96/2010, 4/2011.
2 - Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4.

Znanje