najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Občinska namenska sredstva (22. 11. 2007)


Številka: 1415-1/2007-60
Datum: 22. 11. 2007


Zadeva: Občinska namenska sredstva


V vašem dopisu, nas prosite za odgovor na vprašanje v zvezi z namenskimi sredstvi za odpravo naravnih nesreč in v zvezi z gotovinskimi prejemki iz naslova grobnin.

Glede namenskih sredstev, ki jih zbirate za prizadeto družino, menim, da gre za sredstva iz naslova donacij, za katere ni nobenih zadržkov, da bi občina ne mogla biti njihov prejemnik, saj so prejete donacije v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) prihodek, izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine. Prejete donacije so po 43. členu istega zakona opredeljene kot namenski prejemek občine, zato se mi zdi primerno, da v konkretnem primeru (tudi glede evidentiranja teh sredstev) ravnate v skladu s tem ter naslednjimi členi zakona (čl. 44 in 45) in pa v skladu z določbami Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), ki za občine predvideva smiselno uporabo.

Glede možnosti gotovinskih prejemkov pa v predpisih (Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 85/02) ni omejitev, ki jih v vprašanju kot morebitne navajate.
Znanje