najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Delovna obveznost (4. 12. 2007)


Številka: 1413-1/2007-19
Datum: 4. 12. 2007


Zadeva: Delovna obveznost


Prejeli smo vaš dopis, v katerem naprošate za dodatno mnenje glede zaposlenih, ki opravljajo delo v delovnih izmenah v obsegu po 12 ur na dan, pri čemer so z mesečnim planom razporejeni na delovne obveznosti od ponedeljka do nedelje, podnevi in ponoči. Zanima vas, ali morajo ti zaposleni oddelati celotni letni fond ur (2088 ur), v katerega so všteti tudi prazniki, ali pa je morda njihova delovna obveznost manjša (npr. 1992 ur – izvzeti so prazniki in dela prosti dnevi).

Zakon o delovnih razmerjih ureja polni delovni čas v 142. členu. Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden, z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo pa se lahko določi kot polni delovni čas tudi delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden. Z zakonom ali drugim predpisom v skladu z zakonom ali s kolektivno pogodbo se lahko določi za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur na teden. Delovni čas in njegova razporeditev se določita tako, da se skladno s potrebami delovnega procesa zagotovi nemoteno delo. V ta namen se lahko določijo tudi dela, ki jih je potrebno opraviti v izmenah, v dežurstvu, v podaljšanem delovnem času. Javni zavod določi svoj delovni čas ter glede na to tudi mesečni oziroma letni fond ur upoštevaje zakonske omejitve in ureditev v ustrezni kolektivni pogodbi.
Znanje