najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Regionalna konferenca o participativnih proračunih - Ljubljana 11. maj 2017 (28. 4. 2017)


Računsko sodišče RS sorganizira regionalno konferenco na temo participacije občanov v procesu priprave lokalnih proračunov. Konferenca je namenjena vsem tistim, ki se ukvarjajo z izboljševanjem poslovanja lokalnih skupnosti. Potekala bo 11. maja 2017 (9:00–18:00) v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Na željo soorganizatorjev ima konferenca regionalni značaj, zato bodo predavanja potekala v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna, registracija pa zaradi vstopa v varovano območje obvezna. Naslova za registracijo sta: sloaud@rs-rs.si, albertina@fiscaltransparency.net.

Sodelovanje občanov pri pripravi občinskih proračunov je šibko oziroma ga praktično ni. Interes ljudi za proračunsko problematiko je zato izjemno majhen. Konec koncev se zaradi občutka pomanjkanja vpliva niža tudi delež udeležbe na volitvah. To ni le problem Slovenije, temveč se zadeva kot problematična izkazuje praktično po celotnem zahodnem svetu.

V lansko leto objavljenem poročilu IBP o ocenah proračunskih procesov za leto 2015 ( http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Slovenia-English.pdf ) je Republika Slovenija dosegla 68 točk od 100 možnih (glej sliko spodaj). Ocena je zbir ocen več področij - najvišjo oceno, 83 točk, dosegamo na področju revizije (na kar smo na računskem sodišču seveda ponosni), najmanj pa pri participaciji.


Takšna ocenjevanja niso sama sebi namen, temveč so namenjena izboljševanju poslovanja posameznih držav. Ne nazadnje se pri podajanju bonitetnih ocen za posamezne države, rating agencije naslanjajo tudi na takšne ocene.
Na podlagi ocen so nam bila podana priporočila, ki so bila usmerjena na tri področja: pripravo tako imenovanega »citizen's budgeta« (tega je Ministrstvo za finance za leto 2017 že pripravilo: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/slike/prora%C4%8Dun/Infografika_PRORACUN_2017_KONCNI.pdf ), na oblikovanje fiskalnega sveta (ta je bil imenovan pred kratkim: https://www.sta.si/2368741/dz-imenoval-fiskalni-svet ) in na participacijo. Slednja tako ostaja edino področje, kjer lahko stvari še občutno izboljšamo.

Kaj je participacija pri občinskih proračunih?
Določene lokalne skupnosti so se reševanja problematike dviga interesa občanov za oblikovanje in izvrševanje proračunov lotile z vključevanjem občanov v proračunski proces. Temeljna ideja participacije občanov v fazi oblikovanja predlogov proračunov je pridobitev mnenja občanov/državljanov o investicijskih prioritetah. Postopki participativne priprave proračunov se običajno izvajajo v dveh fazah – v prvi fazi se s strani občanov zbere nabor projektov, v drugi fazi pa se preveri katere projekte občani vidijo kot prioritetne. Takšen proces prinaša tako imenovano »win-win« situacijo tako za občane kot za izvoljene predstavnike. Neposredni vpogled v želje občanov/državljanov je namreč dragocena informacija za izvoljene predstavnike, ki v nadaljnjih fazah predlagajo in sprejemajo proračune.

Kdo? Koga želimo pritegniti k sodelovanju?
Posvet pripravljamo v sodelovanju z Globalno pobudo za fiskalno transparentnost (Global Initiative for Fiscal Transparency – GIFT). Na željo soorganizatorjev ima posvet regionalni značaj. K udeležbi smo zato povabili predstavnike nacionalnih organizacij, ki povezujejo lokalne skupnosti, predstavnike ministrstev za finance, predstavnike akademske sfere, predstavnike nevladnih organizacij in kolege z vrhovnih revizijskih inštitucij Albanije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške in Srbije.

Zakaj? Kakšni so namen in cilji posveta?
Mednarodne inštitucije, ki se ukvarjajo s problematikami proračunov v zadnjem času, kot eno ključnih prioritet izpostavljajo participacijo (vključenost) občanov/državljanov v proces priprave proračunov. Mednarodna primerjava transparentnosti proračunskega procesa, ki jo vsako leto izvaja Mednarodno partnerstvo za proračun, je Slovenijo za leto 2015 s 68 doseženimi točkami (od 100 možnih) uvrstila na 15 mesto med 102 državami, v katerih je potekala raziskava. Očitki in priporočila so se nanašali predvsem na omejene možnosti participacije. Namen posveta je zato predstaviti participacijo kot relativno nov in zanimiv trend v razvoju proračunskih procesov tako v regiji kot globalno. Cilja posveta sta dvig ravni zavedanja o priložnostih, ki jih nudi participativna priprava proračunov, in vzpodbuditi njeno uporabo v regiji. Pričakovani izid je povečanje vpliva javnosti na pripravo proračunov, zaradi česar pričakujemo kot učinek dvig zanimanja javnosti za lokalno proračunsko problematiko.

Kako? Na kakšen način bo posvet potekal?
Posvet bo potekal v obliki predavanj, kjer nam bodo v dopoldanskem času predstavniki mednarodnih inštitucij predstavili primere dobrih praks držav, ki so sistem participativne priprave proračunov uvedle na državnem nivoju (npr. Brazilija) in širši idejni okvir tega področja (npr. mednarodne smernice ipd.), v popoldanskem delu pa si bomo ogledali nekaj primerov dobre prakse lokalnih skupnosti, kjer takšne postopke že izvajajo (npr. Ajdovščina v Sloveniji in Pazin na Hrvaškem).

Kdaj in kje?
11. maj 2017 (9:00 - 18:00), dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana, Slovenija.

Vabilo

Povezave na mednarodne objave informacij o konferenci:

Avstrija:
https://www.staedtebund.gv.at/services/termine/termine-details/artikel/regional-conference-on-participative-budgeting-11-mai-2017-ljubljana-slowenien.html

Bolgarija:
http://www.namrb.org/regionalna-konferenciia-na-tema-utchastie-na-grazdanskoto-obshtchestvo-v-biudzetniia-proces

Hrvaška:
http://www.udruga-gradova.hr/dogadjanja/regionalna-konferencija-o-sudjelovanju-javnosti-u-proracunskom-procesu/

Makedonija:
http://www.zels.org.mk/Default.aspx?newsArchive=43459906-7c37-4a73-8b20-5815fb6bbe59&ln=3

Slovenija:
http://www.ds-rs.si/?q=calendar/day/2017-05-11
https://skupnostobcin.si/dogodek/mednarodna-konferenca-o-participatornem-proracunu/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/DOGODKI/Regional_Conference_on_Participative_Budgeting___Ljubljana_Slovenia___May_11_2017.docx
http://www.zmos.si/index.php/9-dogodki/153-regionalna-konferenca-o-participaciji-javnosti-v-proracunskem-postopku-ljubljana-11-maj-2017
Novice

Arhiv novic

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December