najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Cenik gospodarskih javnih služb (5. 2. 2013)


Številka: 330-6/2013/1
Datum: 5. 2. 2013


Zadeva: Mnenje glede cenika gospodarskih javnih služb


Dne 1. 2. 2013 smo prejeli vaše zaprosilo za podajo mnenja glede skladnosti cenika gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) ravnanja z odpadki, ki jih izvaja podjetje AAA d. o. o., z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba o metodologiji)1.

Uredba o metodologiji v Prilogi 2 jasno razčlenjuje tarifni sistem, oziroma postavke cenika, ki ga smejo uporabljati izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cenik za ravnanje z odpadki v Občini BBB2 ni skladen s tarifnim sistemom, kot ga predpisuje Uredba o metodologiji. Vendar je treba opozoriti na 30. člen Uredbe o metodologiji, ki občinam daje 15 mesecev časa (do konca marca 2014) za uskladitev občinskih predpisov z Uredbo o metodologiji in sprejem novih cen. V kolikor je navedeni cenik skladen z občinskimi predpisi, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, lahko AAA d. o. o. tak cenik uporablja do spremembe občinskih predpisov ter potrditve novega cenika, ki bo usklajen z določili Uredbe o metodologiji.

_____________________
1 Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12.
2 Veljaven od 1. 3. 2012.
Znanje