najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Podpora informacijskega sistema MFERAC k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega upravljanja (7. 11. 2018)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Ministrstva za finance pri zagotavljanju, da informacijski sistem MFERAC vsebinsko podpira k ciljem in rezultatom usmerjeno proračunsko upravljanje, torej da podpira takšno proračunsko upravljanje, ki je usmerjeno k učinkoviti in uspešni porabi javnih sredstev. Zato je preverilo, ali je ministrstvo vzpostavilo takšen način proračunskega upravljanja, ki zagotavlja informacije o doseganju ciljev in rezultatov v povezavi s porabo javnih sredstev ter s tem omogoča merjenje učinkovitosti in uspešnosti proračunskega upravljanja.

Računsko sodišče je ocenilo, da je bilo ministrstvo v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2017 pri tem delno učinkovito. Ministrstvo je sicer zagotovilo, da informacijski sistem MFERAC informacijsko podpira izvrševanje državnega proračuna in računovodenje, vendar obstoječi računovodski podatki in informacije, ki jih je mogoče pridobiti s pomočjo informacijskega sistema MFERAC, niso neposredno uporabljivi pri načrtovanju in spremljanju porabe sredstev v povezavi z določanjem in doseganjem ciljev. Ministrstvo v pravnih podlagah in dokumentih načrtovanja še ni ustrezno določilo, katere podatke in informacije za poročanje o smotrnosti delovanja neposrednih proračunskih uporabnikov naj bi računovodstvo in s tem tudi informacijski sistem MFERAC zagotavljala.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi nekaj drugih pomanjkljivosti ministrstva, ki so povezane z zasnovo informacijskega sistema MFERAC in procesi, ki jih sistem podpira, kot na primer, da ministrstvo ni ustrezno popisalo procesov načrtovanja, izvrševanja in poročanja o državnem proračunu, da ni ustrezno opredelilo informacijskih in dokumentacijskih tokov v teh procesih, da ni opredelilo tveganj za načrtovanje, izvrševanje in poročanje o izvršitvi državnega proračuna po programskem pristopu in da ni imelo izdelane ocene tveganj za informacijski sistem MFERAC. Ministrstvo tudi ni sprejelo strategije razvoja informacijske tehnologije (je pa načrtovalo nadgradnjo informacijskega sistema MFERAC v več različnih dokumentih načrtovanja) in ni ustrezno določilo odgovornosti za izvedbo projekta MFERAC05. Ministrstvo tudi še ni vključilo razvoja javnega računovodstva po stroškovnih mestih v svoje strategije, čeprav je takšen razvoj, ki podpira k ciljem in rezultatom usmerjeno proračunsko upravljanje, predviden v Strategiji razvoja javne uprave 2015–2020.

Računsko sodišče je ministrstvu podalo priporočila za izboljšanje proračunskega upravljanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite pomanjkljivosti oziroma izvedeni ustrezni popravljalni ukrepi.

Povezava na revizijsko poročilo