najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Delovna področja

ČLANI RAČUNSKEGA SODIŠČA

Člani računskega sodišča so predsednik računskega sodišča in dva namestnika - prvi in drugi namestnik predsednika računskega sodišča. Imenuje jih Državni zbor RS. Člani računskega sodišča tvorijo senat računskega sodišča.Predsednik: Tomaž Vesel

Predsednik računskega sodišča zastopa in predstavlja računsko sodišče, je generalni državni revizor in predstojnik institucije.
 • Kot generalni državni revizor ima naslednje pristojnosti:
  • usmerja in odobrava izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, tako da določa program dela in podpisuje akte računskega sodišča;
  • predpisuje pravila za posamezno fazo revizije; za to izdaja smernice in napotila;
  • lahko odredi službeni nadzor nad izvajanjem revizijskih nalog; za to izda nadzorstveno odredbo;
  • sklicuje in vodi seje senata računskega sodišča;
  • opravlja druge zadeve v skladu z zakonom o računskem sodišču.
 • Kot predstojnik ima naslednje pristojnosti:
  • določa poslovni red računskega sodišča z izdajanjem navodil in pravilnikov;
  • določa predlog finančnega načrta računskega sodišča in uskladitev predloga z odobrenim državnim proračunom;
  • odloča o delovnopravnih vprašanjih na računskem sodišču; za to izdaja odločbe;
  • odreja naloge na računskem sodišču; za to lahko izdaja odredbe;
  • ima druge pristojnosti, določene z zakonom.


Prvi namestnik: mag. Jorg Kristijan Petrovič

Namestnik predsednika računskega sodišča opravlja naloge generalnega državnega revizorja na podlagi pooblastila predsednika računskega sodišča.
Prvi namestnik:
 1. nadomešča predsednika, ko je odsoten;
 2. če predsedniku predčasno preneha funkcija, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega predsednika.


Druga namestnica: mag. Mojca Planinšek

Namestnik predsednika računskega sodišča opravlja naloge generalnega državnega revizorja na podlagi pooblastila predsednika računskega sodišča.


 

REVIZIJSKI ODDELKI

Revizijski oddelki izvajajo poleg revidiranja tudi razvojne naloge na svojem revizijskem področju. Revizijski oddelek vodi vrhovni državni revizor, ki izvršuje revizijsko pristojnost računskega sodišča v skladu z zakonom o računskem sodišču in v skladu s pooblastili predsednika računskega sodišča. Računsko sodišče ima največ šest vrhovnih državnih revizorjev.

Revizijski oddelek B1
Zoran Mladenovič, vrhovni državni revizor

V revizijsko področje oddelka B1 spadajo:

 1. vladni in nevladni uporabniki državnega proračuna;
 2. pravosodni uporabniki državnega proračuna;
 3. politične stranke.

Revizijski oddelek B2
mag. Aleksej Šinigoj, vrhovni državni revizor

V revizijsko področje oddelka B2 spadajo:
 1. lokalne skupnosti;
 2. neposredni in posredni uporabniki proračunov lokalnih skupnosti, ki sodelujejo pri črpanju sredstev iz proračuna Evropske unije, uporabniki javnih sredstev, ki so prejeli pomoč iz proračuna Evropske unije, neposredni in posredni uporabniki proračunov lokalnih skupnosti, ki plačujejo članarino in druge prispevke mednarodnim organizacijam ali mednarodnim institucijam


Revizijski oddelek B3
Nataša Musar Mišeljić, vrhovna državna revizorka

V revizijsko področje oddelka B3 spadajo:
 1. izvajalci negospodarskih javnih služb;
 2. društva;
 3. zbomice,
 4. javne agencije in javni skladi;
 5. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
 6. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Revizijski oddelek B4
mag. Maja Bilbija, vrhovna državna revizorka

V revizijsko področje oddelka B4 spadajo:
 1. izvajalci gospodarskih javnih služb;
 2. gospodarske družbe, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež;
 3. vse revizije privatizacije, ne glede na to, v katero področje se uvršča uporabnik javnih sredstev.


Revizijski oddelek B5
dr. Miroslav Kranjc, vrhovni državni revizor

V revizijsko področje oddelka B5 spadajo:
 1. vsi uporabniki javnih sredstev, pri katerih se izvaja revizija smotrnosti poslovanja, ne glede na revizijsko pristojnost drugih revizijskih oddelkov;
 2. revizije informacijskih sistemov;
 3. okoljevarstvene revizije;
 4. neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, ki sodelujejo pri črpanju sredstev iz proračuna Evropske unije, uporabniki javnih sredstev, ki so prejeli pomoč iz proračuna Evropske unije, neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, ki plačujejo članarino in druge prispevke mednarodnim organizacijam ali mednarodnim institucijam.


 

SEKRETARIAT

mag. Nina Koščak, sekretarka računskega sodišča

Sekretarka računskega sodišča:

 1. usklajuje delo podpornih služb računskega sodišča;
 2. vodi poslovanje računskega sodišča;
 3. je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta računskega sodišča;
 4. opravlja druge naloge po odredbah in v skladu s pooblastili predsednika računskega sodišča.
Sekretarka računskega sodišča je za svoje delo odgovorna predsedniku računskega sodišča.
Mediji