najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Nadomestilo plače na dela prost dan (28. 9. 2007)


Številka: 1421-1/2007-9
Datum: 28. 9. 2007


Zadeva: Nadomestilo plače na dela prost dan


Prejeli smo vaš dopis v katerem naprošate za mnenje glede nadomestila plače za dela prost dan po zakonu za zaposlene, ki opravljajo delo v delovnih izmenah v obsegu po 12 ur na dan. Navajate, da je delo v prehospitalni enoti vašega zavoda organizirano tako, da zaposleni, zaradi zagotavljanja 24-urnega zdravstvenega varstva, opravljajo delo v 12-urnih izmenah. Pri tem so z mesečnim planom razporejeni na delovne obveznosti od ponedeljka do nedelje, podnevi in ponoči.

Iz predstavljenih dejstev izhaja, da zaposleni v prehospitalni enoti delo opravljajo v neenakomerno razporejenem delovnem času, ki je razporejen na sedem dni v tednu. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) v devetem odstavku 137. člena določa, da je delodajalec delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela. Menimo, da iz navedene določbe izhaja, da zaposlenemu ne pripada nadomestilo za dela prost dan, kadar je delavec po razporedu dela na praznik oziroma drug dela prost dan tudi sicer prost, saj delavec na ta dan v nobenem primeru ne bi delal. Namen nadomestil plače je namreč ravno v tem, da delavcu nadomestijo plačo, ki bi jo sicer ustvaril z delom. Enako velja tudi v primerih, ko zaposleni na dan praznika opravi le nekaj ur dela – glede na to, da po razporedu njegova delovna obveznost na tak dan znaša le določeno število ur, je upravičen le do plače (s prazničnim dodatkom) za opravljene ure dela, ni pa upravičen do nadomestila za praznik za kakršnokoli razliko ur.

Strinjamo se, da zaposleni, ki delajo v neenakomerno razporejenem delovnem času, niso v enakem položaju kot zaposleni s petdnevno razporeditvijo delovnega tedna. V sedaj veljavnem plačnem sistemu pa žal ni podlage za kakršnokoli finančno priznanje te neenakosti. Obveščam pa vas, da parafirana Kolektivna pogodba za javni sektor, ki bo podlaga za izplačila v novem plačnem sistemu, v 43. členu vsebuje tudi posebne dodatke za zaposlene, ki delajo v neenakomerno razporejenem delovnem času.
Znanje