najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Plačilni rok za pogodbe, sklenjene pred spremembo ZIPRS1011-A oz. pred 10. 4. 2010 (8. 9. 2010)


Številka: 330-5/2010
Datum: 8. 9. 2010


Zadeva: Plačilni rok za pogodbe, sklenjene pred spremembo ZIPRS1011-A oz. pred 10. 4. 2010


Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas sprašujete za mnenje glede veljavnosti plačilnih rokov za pogodbe, ki so bile sklenjene pred 10. 4. 2010, ko je začela veljati novela zakona o izvrševanju proračuna (v nadaljevanju: ZIPRS1011-A1). ZIPRS1011-A je v 4. členu določil, da ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so plačilni roki neposrednih in posrednih uporabnikov v breme proračuna predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni. Ker imajo javni zavodi veliko pogodb, ki so bile sklenjene pred 10. 4. 2010, tudi večletnih, po katerih je plačilni rok daljši od 30 dni, vas zanima ali je potrebno upoštevati plačilni rok dogovorjen s pogodbo, ali zakonski plačilni rok 30 dni?

Z novelo ZIPRS1011-A so bili prvič določeni plačilni roki tudi za posredne uporabnike proračuna, s čimer naj bi pripomogli k izboljšanju plačilne discipline v državi. S to novelo je za posredne proračunske uporabnike določen plačilni rok največ 30 dni, kar pomeni, da je lahko rok tudi krajši, ne pa daljši od 30 dni. Ni pa novela ZIPRS1011-A nič posebnega določila glede veljavnosti te določbe. V prehodnih in končnih določbah je zgolj določeno, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi, to je 10. 4. 2010. Splošno načelo, določeno že v 155. členu Ustave Republike Slovenije2 je, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Samo zakon pa lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. Ker ZIPRS1011-A ni nič določil glede veljavnosti plačilnih rokov posrednih proračunskih uporabnikov za nazaj, velja, za veljavno sklenjene pogodbe pred 10. 4. 2010, pogodbeno dogovorjen plačilni rok. Pogodbe, ki so jih posredni proračunski uporabniki sklenili po 10. 4. 2010, pa morajo upoštevati zakonsko določen plačilni rok največ 30 dni.

1 - Uradni list RS, št. 29/10.
2 - Uradni list RS, št. 33I/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 68/08.
Znanje