najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Vprašanje v zvezi s posebnim volilnim računom (24. 3. 2014)


Številka: 339-3/2014/5
Datum: 24. 3. 2014


Zadeva: Vprašanje v zvezi s posebnim volilnim računom


Dne 20. 3. 2014 smo prejeli vaš dopis, v katerem nas sprašujete, ali je dovolj – glede na to, da je izmed političnih strank v koaliciji vaša izbrana kot organizator volilne kampanje – da vaša stranka odpre poseben volilni račun z oznako, ali pa mora vsaka članica koalicije odpreti svojega.

Vprašanja volilne kampanje so urejena v Zakonu o volilni in referendumski kampanji1 (v nadaljevanju: ZVRK), v katerem je med drugim določeno v 3. odstavku 3. člena, da imajo lahko istoimenske liste kandidatov in posamezni kandidati za volitve poslancev državnega zbora in poslancev v EP samo enega organizatorja volilne kampanje. V 2. odstavku istega člena je tudi določeno, da je za zakonitost izvajanja volilne kampanje odgovoren organizator volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren tudi za tista opravila volilne kampanje, za izvajanje katerih je pisno pooblastil druge izvajalce.

V zvezi z odprtjem posebnega volilnega računa za volilno kampanjo opozarjamo, da mora po 1. odstavku 16. člena ZVRK organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun z oznako "za volilno kampanjo" oziroma "za referendumsko kampanjo" in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo. V 2. odstavku 16. člena je določeno, da mora organizator ne glede na določbo prejšnjega odstavka odpreti poseben transakcijski račun z oznako za volilno oziroma referendumsko kampanjo preden opravi prvo finančno transakcijo, namenjeno volilni kampanji.

V 1. odstavku 16. člena ZVRK je tudi določeno, da mora organizator volilne kampanje vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. Ta račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja. Dan zapadlosti posojila iz 5. točke 2. odstavka 18. člena ZVRK ne sme biti kasnejši od 30 dni pred rokom za zaprtje računa.

V tej zvezi opozarjamo tudi na določila 1. in 24. člena ZVRK, ki urejajo pravico do delnega povračila stroškov v zvezi z volitvami v EP.

V zvezi z financiranjem volilne kampanje poslancev v EP vam tudi predlagamo, da preučite pomembne novosti, ki jih je uzakonila zadnja novela ZVRK, ker ste organizirani kot politična stranka, pa tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah2. V zvezi z morebitnimi vprašanji glede sofinanciranja volilne kampanje s strani ostalih članov vaše koalicije vam predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo za notranje zadeve.

------------------------------
1 - Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013.
2 - Uradni list RS, št. 99/13.
Znanje