najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (27. 7. 2018)


V reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 je največ napak v splošnem delu posledica napačno izkazanega prenosa sredstev na račun Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo in Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, kjer smo ugotovili, da so bilo izdatki v računu finančnih terjatev in naložb preveč izkazani – za 12,1 milijonov evrov.

V delu, ki se nanaša na pravilnost izvršitve državnega proračuna, so bile med pogostejšimi nepravilnostmi kršitve predpisov s področja oddaje javnih naročil (nepravilno vodenje postopkov, nepravočasne objave na portalu javnih naročil) in predvsem kršitve na področju dodeljevanja transferov (nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov in nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev posrednim proračunskim uporabnikom). Več nepravilnosti se nanaša na nepravilno izplačevanje dodatkov in nadurnega dela javnim uslužbencem.

V sprejetem proračunu Republike Slovenije za leto 2017 je bilo načrtovano, da bodo prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav za 512 milijonov presegla plačila sredstev v proračun Evropske unije. Dejansko pa je bil ta presežek realiziran v znesku 16,6 milijona evrov, kar je le 3,2 odstotka načrtovanega zneska.


Menimo, da bi veljalo nekatere napake in nepravilnosti v prihodnje preprečiti tudi s spremembami sistemskih predpisov, predvsem Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu, tako da bi zagotovili večjo preglednost izkazovanja izvedenih poslovnih dogodkov, kot je na primer urejeno področje upravljanja z dolgom. Pri tem bi bilo treba zagotoviti, da v področnih zakonih ni mogoče predpisovati izjem od določb Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu, kar je bilo zaznano pri poslovnih dogodkov, pri katerih agenti izvajajo posle v imenu in za račun države.
Naslovnica poročila