najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost poslovanja Ekonomske šole Murska Sobota (26. 4. 2017)


Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Ekonomske šole Murska Sobota v letu 2014 izreklo mnenje s pridržkom predvsem zaradi nepravilnosti pri določanju delovne obveznosti, letnega dopusta in evidentiranju delovnega časa ter nepravilno izplačanih plač. Za imenovanje pomočnice ravnatelja niso bili izpolnjeni pogoji, poleg tega pa je bil del nalog ravnatelja odplačno prenesen na javno uslužbenko. Javnim uslužbencem je šola obračunala za 897 evrov preveč dodatkov in jim neupravičeno povrnila za 439 evrov stroškov prevoza na delo in z dela, nepravilno pa je obračunala tudi dnevnice za službeno pot. Šola ni dosledno upoštevala sodil za razmejitev prihodkov in odhodkov na posamezno vrsto dejavnosti, ni pripravila samoevalvacijskega poročila in ni pravilno določila prispevka udeležencem izobraževanj, 667.263 evrov prostih denarnih sredstev pa je deponirala pri poslovnih bankah. Šola je že med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica poročila