najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za gospodarstvoKratica: MG
Naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mg.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja pri zagotavljanju izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč (Sklep izdan: 23. 4. 2013)
16. 4. 2015

Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in učinkovitost poslovanja pri razvoju elektroenergetske infrastrukture. (Sklep izdan: 18. 3. 2013)
26. 11. 2014

Uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško pri doseganju ciljev poslovanja ter učinkovitost poslovanja Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije pri spremljanju doseganja ciljev Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. (Sklep izdan: 30. 3. 2010)
16. 1. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti porabe sredstev Kohezijskega sklada za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju. (Sklep izdan: 3. 6. 2010)
28. 12. 2011

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
14. 12. 2011

Cilj revizije je preveriti smotrnost poslovanja revidirancev pri izbiri lokacije odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke. (Sklep izdan: 7. 9. 2009)
26. 10. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti stroškov kontrol, vzpostavljenih za evropska sredstva. (Sklep izdan: 17. 6. 2009)
28. 4. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Izrek mnenja o uresničevanju nacionalnega programa reform za izvajanje Lizbonske strategije na področju raziskav in razvoja (Sklep izdan: 13. 10. 2008)
25. 3. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti ureditve izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (Sklep izdan: 26. 2. 2008)
27. 7. 2009

Izrek mnenja o gospodarskih učinkih veleposlaništva v Rimu. (Sklep izdan: 10. 1. 2008)
8. 6. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti sodnih in izvensodnih poravnav Republike Slovenije. (Sklep izdan: 10. 1. 2008)
21. 5. 2009

Izrek mnenja o učinkovitosti organiziranosti preverjanj izplačil sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki so določena s 13. členom Uredbe 1828/2006/ES. (Sklep izdan: 16. 7. 2008)
20. 4. 2009

Smotrnost poslovanja pri izvajanju ukrepov za doseganje ciljev sprejetih mednarodnih sporazumov, konvencij in protokolov ter nacionalnih politik na področju varovanja zraka, ozonskega plašča in podnebja (Sklep izdan: 20. 7. 2007)
6. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Pravilnost določitve oblike in podelitve izvajanja obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb. (Sklep izdan: 25. 9. 2006)
6. 2. 2008

Izrek mnenja o pravilnosti izvajanja podprograma: 14022103 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2005 in v prvi polovici leta 2006. (Sklep izdan: 19. 7. 2006)
3. 10. 2007

Absorbcijska sposobnost institucij in smotrnosti poslovanja Evropskega sklada za regionalni razvoj v primeru ukrepa 1.1 » Spodbujanje razvoja inovacijskega in okolja« v letih 2004 in 2005. (Sklep izdan: 3. 4. 2006)
14. 9. 2007

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti dodeljevanja in porabe državnih pomoči v okviru Programa spodbujanja razvoja v Posočju (Soča 2006) (Sklep izdan: 25. 8. 2005)
11. 7. 2007

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti dodelitve namenskih javnih sredstev družbi Steklarna Rogaška, d. d., Rogaška Slatina (Sklep izdan: 26. 9. 2005)
24. 4. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Revizija izkazov državnega proračuna za leto 2003, s pripadajočimi obrazložitvami, ter pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2003. (Sklep izdan: 22. 3. 2004)
29. 9. 2004

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004

Ocenitev učinkovitosti in uspešnosti porabe sredstev programa Phare na področju ekonomske in socialne kohezije v obdobju 1998 do 2002. (Sklep izdan: 29. 11. 2002)
16. 4. 2003

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002
Generična slika - Revidiranec