najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Brezposelnost mladih in njihovo vključevanje na trg delovne sile – osrednja tema za javno revidiranje po EU (4. 7. 2018)


Evropsko računsko sodišče je konec junija v imenu Kontaktnega odbora vrhovnih revizijskih institucij EU objavilo pregled dela revizorjev s področja revidiranja javnih sredstev po Evropski uniji v zvezi z ukrepi za boj proti brezposelnosti mladih in spodbujanje njihovega vključevanja na trg delovne sile. Revizijski kompendij temelji na revizijskih poročilih vrhovnih revizijskih institucij 13 držav članic EU in Evropskega računskega sodišča, pripravljenih v letih od 2013 do 2017.

Predsednik Evropskega računskega sodišča Klaus-Heiner Lehne je izjavil: „Revizijski kompendij je nov izdelek Kontaktnega odbora in osvetljuje dobro sodelovanje Evropskega računskega sodišča z vrhovnimi revizijskimi institucijami držav članic EU. Povečuje ozaveščenost o njihovem revizijskem delu v zvezi s tako pomembno horizontalno temo, kot je vključevanje mladih v gospodarstvo, ter omogoča širšo dostopnost rezultatov njihovega dela za državljane.“

Brezposelnost mladih je ena glavnih prioritet večine držav članic in institucij EU. Leta 2016 več kot 4 milijoni Evropejcev niso mogli najti zaposlitve, še vedno pa je visok tudi delež tistih, ki jih čaka dolgotrajna brezposelnost. Obravnavanje brezposelnosti mladih je večinoma naloga nacionalnih in regionalnih vlad, EU pa podpira in dopolnjuje njihova prizadevanja.

Visoka stopnja zaposlenosti je ključni cilj strategije Evropa 2020, države članice pa v odpravljanje brezposelnosti mladih in ustvarjanje delovnih mest za mlade vlagajo znatne zneske javnih sredstev. Ta vlaganja so pogosto podprta s sredstvi EU.

Revizijski kompendij prinaša nekaj osnovnih informacij o nedavnih trendih na področju brezposelnosti mladih v Evropi ter o vlogi EU in držav članic pri reševanju tega problema. Prikazuje tudi, kako so revizorji s področja revidiranja javnih sredstev po vsej EU pomagali zagotoviti, da se sredstva EU in držav članic, namenjena reševanju problema brezposelnosti mladih, uspešno porabljajo. Temelji na nedavnem revizijskem delu vrhovnih revizijskih institucij 13 držav članic (Belgije, Bolgarije, Nemčije, Francije, Madžarske, Italije, Litve, Luksemburga, Malte, Poljske, Portugalske, Slovaške in Združenega kraljestva) in Evropskega računskega sodišča. Vrhovne revizijske institucije so obravnavale pomembna vprašanja v zvezi s smotrnostjo, pri čemer so bile osredotočene na učinkovitost, uspešnost in/ali gospodarnost politik, programov in projektov na področju zaposlovanja. Preučile so teme, kot so uresničevanje politik zaposlovanja v praksi, prilagajanje izobraževalnih sistemov, krepitev ukrepov za iskanje zaposlitve, sistemi spremljanja in programi za neposredno zaposlovanje. V nekaterih primerih je vključena mednarodna analiza.

Evropsko računsko sodišče je leta 2016 objavilo poročilo o reviziji smotrnosti na področju brezposelnosti mladih, v katerem je ocenilo sistem jamstva za mlade in pobudo za zaposlovanje mladih ter preučilo, ali se je zaradi politik EU kaj spremenilo.

Revizijski kompendij je rezultat sodelovanja med nacionalnimi vrhovnimi revizijskimi institucijami in Evropskim računskim sodiščem v okviru Kontaktnega odbora. Zasnovan je kot vir informacij za vse, ki jih zanima to pomembno področje politike, in je na voljo v 24 jezikih na spletišču Kontaktnega odbora.

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_AUDIT_COMPENDIUM/CC-AUDIT_COMPENDIUM_SL.pdf

Slovensko računsko sodišče je sicer že lani izdalo revizijsko poročilo z naslovom Učinkovitost mladinske politike, v katerem se je nekoliko obširneje dotaknilo razmer na področju politik za mlade v Republiki Sloveniji.
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December