najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni (14. 1. 2011)


Številka: 330-3/2010/37
Datum: 14. 1. 2011


Zadeva: Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni


V dopisih z dne 2. 12. 2010 in 5. 1. 2011 navajate, da inštitut zaposlenim izplačuje nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni v višini 80 odstotkov od osnove, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) in sprašujete ali bi na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (ki za bolezen določa "najmanj 80 odstotkov") lahko nadomestilo izplačeval v višini 90 odstotkov osnove, kar bi določil v ustreznem internem aktu.

Inštitut je javni raziskovalni zavod, zaposleni pa javni uslužbenci. Delovna razmerja javnih uslužbencev ter njihove pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja poleg Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, ureja tudi Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) v delu, ki ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev. Zakon o javnih uslužbencih v tretjem odstavku 16. člena določa, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. Ker je obseg pravic zaposlenih v javnem sektorju lahko določen le v zakonu, podzakonskem aktu ali kolektivni pogodbi, interni akt delodajalca ni ustrezna podlaga za izplačilo višjega zneska nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni. Zato vam predlagamo, da preko reprezentativnih sindikatov sprožite postopek za spremembo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, ki bi glede višine tega nadomestila dejansko predstavljala le uskladitev s preostalim javnim sektorjem.

Znanje