najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športKratica:
Naslov: Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mizs.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti revidirancev pri izvajanju ukrepov in nalog v zvezi z obvladovanjem prekomerne telesne mase in debelosti otrok (Sklep izdan: 27. 10. 2016)
11. 9. 2018

izrek mnenja o uspešnosti urada pri pripravi in izvedbi Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost v obdobju 2016 do 2018. (Sklep izdan: 3. 7. 2018)
8. 8. 2018

  • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

izrek mnenja o uspešnosti ministrstva pri pripravi in izvedbi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. (Sklep izdan: 3. 7. 2018)
13. 7. 2018

Smotrnost ureditve dela z nadarjenimi in sistema šolskih tekmovanj v letu 2017. (Sklep izdan: 15. 3. 2018)
29. 3. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja pri ohranjanju dediščine s področja športa v okviru muzejske dejavnosti. (Sklep izdan: 17. 12. 2014)
12. 1. 2018

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. (Sklep izdan: 1. 12. 2015)
9. 8. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
28. 7. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 3. 2017)
13. 3. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017

Izrek mnenja o:
  • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
  • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti postopkov evalviranja, akreditiranja ter podeljevanja koncesij pri zagotavljanju kakovosti in raznovrstnosti študijskih programov (Sklep izdan: 9. 5. 2014)
20. 1. 2017

izrek mnenja o smotrnosti ureditve področja delovne obveznosti učiteljev. (Sklep izdan: 8. 5. 2015)
6. 7. 2016

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2013. (Sklep izdan: 19. 12. 2013)
30. 12. 2014

Izrek mnenja o učinkovitosti preprečevanja navideznih vpisov v programe višješolskega in visokošolskega izobraževanja. (Sklep izdan: 11. 12. 2012)
24. 11. 2014

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja - izkoriščenost raziskovalne opreme v letu 2011 in prvi polovici leta 2012. (Sklep izdan: 16. 10. 2012)
17. 4. 2014

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2012.
(Sklep izdan: 12. 12. 2012)
19. 3. 2014

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja oziroma odgovoriti na vprašanje, na kakšen način se izvaja sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 3. 7. 2012)
28. 2. 2014

Smotrnost poslovanja navedenih revidiranih oseb pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije. (Sklep izdan: 30. 11. 2011)
17. 2. 2014

Uspešnost Ministrstva za zunanje zadeve pri upravljanju s podprogramom 130301 Politična diplomacija (03011801 Izvajanje zunanje politike). Uspešnost Ministrstva za notranje zadeve pri upravljanju s podprogramom 130204 Urejanje notranjih zadev (08011701 Urejanje notranjih zadev). Ocena uspešnosti uveljavljanja k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa ministrstva pri načrtovanju, spremljanju in poročanju o izvajanju nalog ter doseganju zastavljenih ciljev na izbranem podprogramu 05043201 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva v okviru državnega proračuna. (Sklep izdan: 5. 5. 2011)
21. 1. 2014

Izrek mnenja o učinkovitosti področja priprave, potrjevanja in uporabe gradiv za osnovno in srednje šolstvo ter sofinanciranje teh gradiv iz državnega proračuna (Sklep izdan: 22. 5. 2012)
30. 8. 2013

Učinkovitost in uspešnost ukrepov za poenostavitev upravljanja strukturnih skladov EU. (Sklep izdan: 29. 5. 2012)
4. 7. 2013
Generična slika - Revidiranec