najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Delno povračilo stroškov volilne kampanje iz državnega proračuna (18. 11. 2014)


Številka: 032-2/2014/97
Datum: 18. 11. 2014

Zadeva: Delno povračilo stroškov volilne kampanje iz državnega proračuna


Organizatorji volilnih kampanj za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in za volitve v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2014, ki so na podlagi 24. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji upravičeni do delnega povračila stroškov volilne kampanje iz državnega proračuna, vložijo zahtevo za povrnitev stroškov iz 27. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na:

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Gregorčičeva ulica 20, p.p. 638, 1001 Ljubljana ali
E-naslov: gp.gs@gov.si

Organizator volilne kampanje lahko vloži navedeno zahtevo za povrnitev stroškov, ko je v glasilu državnega zbora objavljeno dokončno poročilo računskega sodišča, ki se nanaša na pravilnost financiranja volilne kampanje tega organizatorja.

Vpogled v glasilo Poročevalec, ki je glasilo državnega zbora, je mogoč na naslednji spletni strani tega državnega organa: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Porocevalec/GradivaDZ.
Znanje