najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Soglasje po 7. členu Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (2. 6. 2010)


Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje glede izvajanja 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10), ki določa, da lahko direktorji javnih zavodov, ki hkrati opravljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu, izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra oziroma rektorja, opravljajo tudi delo preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti, če je tako delo nujno potrebno zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti. Sprašujete za mnenje, ali mora biti soglasje vedno dano vnaprej oziroma, ali je dopustno, predvsem v primeru nenapovedanih odsotnosti zaposlenih, soglasje pridobiti naknadno. V slednjem primeru vas zanima tudi, ali je soglasje lahko splošno, torej, da se ne nanaša na vsako uro nadomeščanja posebej in še, ali je lahko vezano kar na delovno mesto.

Menimo, da mora način pridobivanja, vsebino in obseg soglasja oziroma pooblastila določiti Ministrstvo za šolstvo in šport, in pri tem slediti tako posebnostim organizacije dela v šolstvu kot tudi zahtevam veljavnih predpisov, ki urejajo obravnavano področje. V dosedanji praksi računskega sodišča pa smo kot ustrezna upoštevali soglasja, izdana na podlagi 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10) (po predhodni obrazloženi vlogi javnega zavoda glede nujnosti tovrstnega dela direktorja), ki so se glasila na ime direktorja javnega zavoda, in veljala za čas njegovega mandata.
Znanje