najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za kmetijstvo in okoljeKratica: MKO
Naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mko.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov (Sklep izdan: 23. 7. 2013)
15. 9. 2015

Smotrnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor oziroma Ministrstva za kmetijstvo in okolje pri zagotavljanju gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov ter Mestne občine Celje in Energetike Celje pri načrtovanju in izvedbi investicije v sežigalnico. (Sklep izdan: 9. 4. 2013)
16. 4. 2015

izrek mnenja o učinkovitosti uporabe sredstev kohezijske politike za zaščito pred poplavami (Sklep izdan: 28. 2. 2013)
26. 3. 2015

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2013. (Sklep izdan: 19. 12. 2013)
30. 12. 2014

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2012.
(Sklep izdan: 12. 12. 2012)
19. 3. 2014

Smotrnost poslovanja navedenih revidiranih oseb pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije. (Sklep izdan: 30. 11. 2011)
17. 2. 2014

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Carinske uprave Republike Slovenije in Policije pri čezmejnem pošiljanju odpadkov v obdobju od leta 2009 do konca leta 2011. (Sklep izdan: 28. 5. 2012)
17. 2. 2014

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil. (Sklep izdan: 18. 5. 2011)
26. 11. 2013

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za okolje in prostor pri izvajanju Zakona o vodah in pripadajočih podzakonskih predpisih v letih 2009 in 2010 (Sklep izdan: 26. 5. 2011)
5. 11. 2013

Pravilnost in smotrnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor pri izvajanju dimnikarske službe v letih 2009, 2010 in 2011 (Sklep izdan: 5. 3. 2012)
5. 11. 2013

Učinkovitost in uspešnost ukrepov za poenostavitev upravljanja strukturnih skladov EU. (Sklep izdan: 29. 5. 2012)
4. 7. 2013

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2011.
(Sklep izdan: 6. 12. 2011)
13. 6. 2013

Izrek mnenja o uspešnosti ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč. (Sklep izdan: 12. 5. 2011)
12. 3. 2013

Smotrnost ravnanja javnega zavoda Kobilarna Lipica, Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri ustanovitvi družbe Lipica Turizem, d. o. o., pri načrtovanju in nadzoru nad porabo sredstev iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javne službe v Kobilarni Lipica in pri razmejevanju prihodkov in odhodkov med javnim zavodom Kobilarna Lipica in družbo Lipica Turizem, d. o. o. v letih 2007 - 2010. (Sklep izdan: 22. 8. 2011)
5. 10. 2012

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema delovanja EU skladov v Republiki Sloveniji in smotrnosti poslovanja. (Sklep izdan: 21. 10. 2011)
26. 9. 2012

Smotrnost poslovanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove Slovenije in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pri upravljanju z gozdovi v letu 2009. (Sklep izdan: 27. 10. 2010)
17. 9. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti upravljanja s finančnimi korekcijami pri skupni kmetijski politiki. (Sklep izdan: 8. 12. 2010)
29. 3. 2012
Generična slika - Revidiranec