najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Mestna občina LjubljanaKratica: MOL
Naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
URL: http://www.ljubljana.si/si/mol/default.html

Tip: Lokalne skupnosti
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva. (Sklep izdan: 16. 5. 2017)
9. 6. 2017

  • Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na oblikovanje cen in zaračunavanje storitev.
  • Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine pri zagotavljanju storitve pomoči na domu.
(Sklep izdan: 20. 10. 2014)
13. 7. 2016

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Ljubljana v delu, ki se nanaša na ravnanje s premoženjem v letih 2007 - 2010 (Sklep izdan: 7. 5. 2010)
6. 3. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti urejanja nedovoljenih odlagališč odpadkov v občinah Domžale, Jesenice, Lendava, Trebnje ter v mestnih občinah Celje in Ljubljana. (Sklep izdan: 29. 9. 2008)
6. 4. 2010

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letih 2007 in 2008 (Sklep izdan: 20. 12. 2007)
16. 12. 2009

Smotrnost politike mirujočega prometa. (Sklep izdan: 18. 4. 2006)
10. 11. 2008

Preveriti gospodarnost, učinkovitost in uspešnost gospodarjenja s počitniškimi kapacitetami v letih od 2002 do 2006. (Sklep izdan: 25. 4. 2007)
27. 3. 2008

Prispevki, takse priključnine in drugi stroški investitorjev pri graditvi objektov, ki so predpisani z akti občine in akti izvajalcev javnih služb. (Sklep izdan: 27. 1. 2006)
28. 6. 2007

Pravilnost določanja in obračunavanja plač direktorjev javnih podjetij, podjetij, ki opravljajo javno gospodarsko službo, in podjetij v večinski lasti države ali občin. (Sklep izdan: 31. 1. 2006)
19. 3. 2007

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja družbe Stadion ter smotrnosti poslovanja MOL in družbe Stadion pri gradnji nogometnega stadiona v Ljubljani. (Sklep izdan: 5. 7. 2005)
19. 9. 2006

Cilja revizije sta bila izreka mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna občine za leto 2004 in pravilnosti poslovanja občine v letu 2004. (Sklep izdan: 15. 2. 2005)
13. 12. 2005

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna občine za leto 2003 in pravilnosti poslovanja občine v letu 2003. (Sklep izdan: 8. 4. 2004)
17. 11. 2004

Sklepno mnenje o nakupu delnic Slovenske investicijske banke (Sklep izdan: 31. 7. 2003)
31. 7. 2003

Podati mnenje o pravilnosti in uspešnosti poslovanja holdinga. (Sklep izdan: 18. 3. 2003)
20. 6. 2003

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna občine za leto 2001 in pravilnost poslovanja občine v letu 2001. (Sklep izdan: 6. 12. 2002)
6. 6. 2003

Preveriti pravilnost porabe sredstev za izvedbo projekta. (Sklep izdan: 10. 2. 1998)
22. 8. 1999

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Občine Ljubljana Center za leto 1994. (Sklep izdan: 23. 8. 1995)
13. 11. 1997

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Občine Ljubljana Moste - Polje za leto 1994. (Sklep izdan: 25. 7. 1995)
28. 10. 1997

Inšpekcijski pregled izplačil funkcionarjem Mestne občine Ljubljana za leto 1995. (Sklep izdan: 23. 9. 1996)
11. 4. 1997

Pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Mesta Ljubljana za leto 1994. (Sklep izdan: 23. 8. 1995)
20. 1. 1997

Inšpekcijski pregled pravilnosti izkazanega proračunskega presežka v zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1995 (Sklep izdan: 10. 7. 1996)
20. 12. 1996

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem občine Ljubljana Bežigrad za leto 1994. (Sklep izdan: 27. 6. 1995)
22. 7. 1996

Inšpekcijski pregled izplačil poklicnim funkcionarjem Občine Ljubljana Šiška za leto 1994. (Sklep izdan: 28. 7. 1995)
22. 1. 1996

Inšpekciji pregled obračunov plač za leto 1994 za vse poklicne funkcionarje izvršnega sveta in skupščine (Sklep izdan: 13. 7. 1995)
5. 12. 1995
Generična slika - Revidiranec